De Havenlaan is opnieuw in openbaar onderzoek. BRAL stelt vast de busbanen plaats moeten ruimen ten voordele van het autoverkeer.

 

Word burgerwetenschapper! Collectief leren en actie ondernemen, dat is het doel van AirCasting. Met sensoren meten we in real-time onze blootstelling aan vervuilde lucht, en geven antwoord op de vraag: waar en wanneer lopen we het meeste risico? 

Le promoteur du projet prenant place sur l'ancien site Shell à Anderlecht vient d’obtenir le cadre légal lui permettant d’installer sa marina et de construire en hauteur. Le dossier est à l’enquête publique jusqu’au 6 janvier.  

In een klein dorpje in Zuid-Afrika, waar de meeste bewoners elkaar goed kennen,  organiseren ze elk jaar een dorpsfeest. Mensen komen samen, dansen en feesten, terwijl de ouderen verhalen van vroeger vertellen aan de kinderen.