Exploring de zuidelijke Kanaalzone: eerste indrukken & foto’s

Afbeelding: 

Het thema en de omgeving waren ‘heter’ dan verwacht. De vragen "Quel avenir pour l’industrie? Wandelen we binnenkort van het Zuidstation tot in Halle langs de Zenne? Woningen en productieactiviteiten vermengen: wat werkt, wat niet?” lokten op een zonnige zaterdagochtend meer dan 60 man naar een afgelegen loods in Anderlecht. Un compte rendu bilingue suivra maar bij deze alvast – uit losse pols - 4 dingen die ons opvielen:

  • We bezochten verschillende projecten in ‘OndernemingsGebieden in een Stedelijke Omgeving (OGSO’s)’. Opdat er ook ondernomen zal worden in deze ondernemingsgebieden,  zijn zowel alertheid,  creativiteit als druk van de overheid nodig. De private projectontwikkelaars zetten vooral in op de realisatie van zo veel mogelijk appartementen, wat kantoren en/of een winkel. Waar mogelijk stuurt de overheid hun projecten bij zodat de komst van productieactiviteiten op z’n minst niet onmogelijk gemaakt wordt. Of er zich dan ook effectief productieactiviteiten zullen ontwikkelen, is nog een open vraag.
  • Tijdens de inleiding en het debat kwam de ‘achterpoort’ aan bod die zegt dat de productie van ‘geestelijke goederen’ ook een productieactiviteit is. Die interpretatie zorgt er voor dat een kantoorruimte telt als een plek voor productie. Waarom die achterpoort niet sluiten? Alle intervenanten waren het er over eens: het is tijd voor een grondige evaluatie van de OGSO’s en de bijbehorende voorschriften. Een herziening van de voorschriften is ineens het moment na te denken over woningen nààst productieactiviteiten ipv er boven.
  • Soms is het nieuws simpelweg goed: zo bleek de Zenne weer vol vis te zitten en kregen we de primeur een nog in aanmaak zijnde pad langs de Zenne te bewandelen. Voorlopig loopt dat nog niet van Halle tot aan het Zuidstation, maar met de nodige doortastendheid kan dat niet lang uitblijven..
  • Het verhaal van TRAVIE, een sociale werkplaats waar meer dan 300 - vaak mindervalide - mensen uit Brussel werken, wekte veel verbazing en steunbetuigingen. Samengevat: in de nieuwe plannen wordt hun laad- en loskade onteigend. Hierdoor wordt hun activiteit de facto onmogelijk gemaakt. Maestro, een oplossing aub!

 

In bijlage vind je de voorstelling die Claire Heughebaert (projectleider kanaalplan bij de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting) gaf tijdens het ontbijt bij ROTOR.

Bedankt voor jullie massale aanwezigheid en natuurlijk ook dank aan de Haven van Brussel  (Valérie Tanghe, directrice marketing & développement), Citydev (Martine Gossuin, Directrice Urbanisme, environnement, projets mixtes et concertations),  Leefmilieu Brussel (Cuartero Diaz Gaëtan, blauw netwerk), Inter-Environnement Bruxelles (Claire Scohier), Metrolab Brussels (Bernard Declève, Roselyne de Lestrange en Marleen van Maledeghem), MSI/Cel Canal (Claire Heughebaert),  en Brussels Bouwmeester Kristiaan Borret voor hun interventies en toelichtingen.

Ook dank aan ROTOR en ENTRAKT voor het ter beschikking stellen van hun locaties.