De Belgacom-gebouwen aan de Zavel zijn binnenkort niet meer, als het van Immobel afhangt. De ontwikkelaar haalt de sloophamer boven .

Carte blanche BRAL, Greenpeace Belgium, Filter Café Filtré, VUB - MFYS & MOBI.

De Stad Brussel besliste nu definitief om het congrescentrum (NEO2) in de koelkast te leggen. Dan legt ze volgens ons dat shoppingcenter (NEO1) beter ook ineens op hetzelfde schap.

Voor het eerst vormen klimaat, milieu en natuur een speerpunt in een Belgisch federaal regeerakkoord. Toch moeten er nog kansen verzilverd worden om de race binnen de tijd uit te lopen.