Anderlechts Platform zoekt steun

Laten we in actie schieten voor het Dapperheidsplein!

Het Platform Dapperheid kwam tot stand door een burgermobilisatie en wordt ondersteund door het Centrum voor Stadsvernieuwing (CSV). Na meer dan een jaar van pogingen tot constructieve dialoog met de lokale overheden, vinden wij het een noodzakelijke etappe om de krachten te verenigen in het Platform Dapperheid.

Dit platform brengt enkele specifieke eisen naar voren die samengebald zijn in een charter, waarvan de volledige tekst valt te lezen in de pdf als bijlage. 

Contact: 

mob.vaillance.dapperheid@gmail.com