Cityvision:"Meer openbaar vervoer voor minder geld"

Mobiliteitsexperts en milieubewegingen hebben ambitieuze plannen voor ons openbaar vervoer. Baseline: vlottere en rechtstreekse verbindingen. Naam: Cityvision. Hieronder vindt u een artikel van Bral geschreven naar aanleiding van de publicatie van Cityvision eind 2009. Onderaan deze pagina vindt u alle documenten en pdf-files met de laatste informatie en de stand van zaken van het debat omtrent Cityvision.

Op de website van Inter-Environnement Bruxelles  (IEB) vindt u het volledige dossier Cityvision ook in het Frans.

Mobiliteitsexperts en milieubewegingen hebben ambitieuze plannen voor ons openbaar vervoer. Betaalbare plannen bovendien. Baseline: vlottere en rechtstreekse verbindingen. Naam: Cityvision.

De afgelopen jaren sleutelde de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB hard aan haar netwerk. Rechtstreekse lijnen werden doorgeknipt met de bedoeling bussen en trams ‘op tijd’ te laten rijden. Dat was op de lange lijnen haast onmogelijk door de vertragingen die er zich vaak opstapelden. Het antwoord van de MIVB is echter een onwaarschijnlijke toename van het aantal overstappen. Zelfs op relatief korte afstanden. Dat leidt tot een groot comfort- en tijdverlies. Komt daar nog bij dat de beoogde verbetering van de regelmaat en commerciële snelheid niet zijn gerealiseerd. Met andere woorden: sinds de MIVB haar netwerk heeft vernieuwd, zijn we met zijn allen langer onderweg.

metro = een dure, halfslachtige oplossing

De hervormingen kaderen in wat de MIVB de "metrovisie" noemt. Een gelaagd netwerk van hoofdlijnen (metro), aanvoerlijnen en lokale lijnen (tram en bus). De MIVB wil vanuit deze filosofie dan ook het metronet verder uitbouwen. Een uitbreiding richting Schaarbeek ligt alvast op de tekentafel.
Forse investeringen in het openbaar vervoer vinden wij natuurlijk dik ok. Maar is in deze het sop de kool wel waard? Een handvol wijken wordt er beter door bediend maar het overgrote deel van de Brusselaars – zij die niét bij een metrostation wonen – blijft veroordeeld tot overstappen, wachten en tijdverlies. We stellen dan ook een alternatief voor.

Cityvision wil de belangrijkste bestemmingen van de stad rechtstreeks en vlot bereikbaar maken voor álle Brusselaars. Dit kan enkel kan door een radicale herziening van het net. Wat natuurlijk ook geld kost: 611 miljoen euro meer bepaald. Niet zo veel, alleen al wanneer je weet dat men hiermee nog geen 6 km metro kan aanleggen.

We vinden dat de Brusselse regering en de MIVB het geweer van schouder moet veranderen. Het kan. Zeker wanneer we in het regeerakkoord lezen dat ze "het aantal overstappen willen verminderen en de bediening van de wijken verbeteren". leve de metro (light!)

De MIVB brengt de mensen vaak op plaatsen waar dat ze niet moeten zijn maar wel moeten overstappen: Simonis, Beekkant, Montgomery, Weststation,… Cityvision wil echter de belangrijkste bestemmingen van de stad via het metro- en tramnetwerk rechtstreeks verbinden met alle uithoeken van het gewest.
Doordat de voornaamste investeringen bovengronds gebeuren, is Cityvision bovendien veel goedkoper. Tegelijkertijd wil ze bestaande ondergrondse infrastructuur optimaler inzetten door haar toegankelijk te maken voor rechtstreekse verbindingen komende uit alle hoeken van het Brussels Gewest. Dit is mogelijk door een nieuw type voertuig te introduceren: de light metro zoals we die kennen uit steden als Amsterdam, Rotterdam of Frankfurt.
Een light metro rijdt van de trambedding gewoon de metrokoker in. Dat is technisch perfect mogelijk omdat tram en metro in Brussel dezelfde wielbasishebben. Onze trams bewijzen het al op de Noord-Zuid-as.

24 lijnen                                     

Met Cityvision zouden liefst 24 lijnen de belangrijkste polen van de stad rechtstreeks aandoen. Niet enkel de hoog- en de laagstad in het centrum zouden zo makkelijker ontsloten worden. Ook de grote stations (inclusief Schuman en Luxemburg) en de belangrijke collectieve voorzieningen zoals het UZ Brussel krijgen meer aandacht. Ook belangrijk: de strategische gebieden van de toekomst, zoals Thurn & Taxis, zijn al in het plan geïntegreerd. Enkele nieuwe tramlijnen in het centrum maken het geheel af. Over fijnmazigheid gesproken!
In totaal stelt Cityvision 24 nieuwe rechtstreekse comfortabele verbindingen voor. Je vindt alle voorstellen in de volledige tekst op onze website (www.bralvzw.be, onder ‘mobiliteit’)

5 minuten politieke moed

Cityvision is niet te nemen of te laten, maar wil het debat heropenen over de organisatie van het openbaar stadsvervoer. Er is wel één belangrijke voorwaarde om te slagen: politieke moed. Moed om de auto een stapje terug te doen zetten en plaats te ruimen voor het openbaar vervoer.
Een kleine delegatie – de auteurs, Bral, IEB en het ACV – stelde het plan alvast voor aan de bevoegde minister en staatssecretaris. We wachten nog in spanning op hun reactie.
We stellen Cityvision binnenkort voor in het Brussels parlement, in de gewestelijke mobiliteitscommissie en natuurlijk in de catacomben van de politieke fracties. Op eenvoudige vraag stopt de roadshow ook in uw plaatselijke parochiezaal!

Overtuigd door Cityvision?

Maak je dan lid van de Facebookgroep

STIB-MIVB Je soutiens / Ik steun / I support Cityvision!’         

Cityvision is een denkoefening van drie specialisten:

Luc Lebrun, mobiliteitsexpert,
Vincent Carton, burgerlijk ingenieur en stedenbouwkundige,
en Michel Hubert, doctor in de sociologie en hoogleraar aan Saint-Louis.

Cityvision wordt gesteund door het platform SMoB (Sustainable Mobility in Brussels), een samenwerkingsverband van volgende milieu-, mobiliteits- en bewonersverenigingen: Association des comités de quartiers ucclois (ACQU), Atelier de recherche et d’action urbaines (ARAU), BRAL, Comité de défense des habitants de Bruxelles-centre, Comité de défense de l’Altitude Cent (CODA), Comité Longchamps-Messidor, Fietsersbond, Friends of the Earth Belgium, Gracq, Inter-Environnement Bruxelles (IEB), Ligue des familles, NoMo-Autrement mobile, TreinTramBus, Wolu-Inter-Quartiers, 4X4 Info. Ook het regionaal comité van de CSC, Disturb, Gezinsbond en ACW Brussel steunen de oriëntaties van het document.