Een zonale heffing voor Brussel!

Brussel krijgt een zonale heffing! BRAL juicht toe dat haar jarenlange strijd voor een zonale heffing vruchten afwerpt (zie onze publicatie “Het kind van de rekening”). Een zonale heffing dient niet zozeer om de staatskas te spijzen, maar om de autodruk te verlagen en zo leefbare buurten in Brussel mogelijk te maken. Hoe minder deze heffing opbrengt, hoe beter!

De regering had het al aangekondigd aan het begin van haar zittijd: er komt een systeem van slimme kilometerheffing. Graag in samenspraak met de andere gewesten, op eigen kracht als Vlaanderen en Wallonië niet mee willen. 

Combinatiesysteem verdient duidelijk doel

Nu liggen dus de eerste schetsen van een Brussels systeem op tafel. Het wordt geen pure stadstol, het wordt geen pure slimme kilometerheffing. Het zou een combinatie worden van een tolheffing (men betaalt bij het binnenrijden van een bepaalde zone) en een kilometerheffing (men betaalt per gereden kilometer). Over de concrete uitvoering (tarieven, uurregeling, dag- en andere passen) zal ongetwijfeld nog heel wat inkt vloeien. Om tot een goede uitvoering te komen, moet de Brusselse regering duidelijk zijn in de doelstellingen van de zonale heffing. Voor BRAL is het doel van de zonale heffing alvast glashelder: minder autoverkeer, betere luchtkwaliteit, en een bijdrage aan de klimaatambitie. Dankzij een goede uitvoering, met tussentijdse evaluaties en al dan niet bijsturen, kunnen die doelen gehaald worden. De prioriteit is dus niet de financiële opbrengst van de zonale heffing, maar de leefbaarheid van onze stad.

De prioriteit is niet de financiële opbrengst van de zonale heffing, maar de leefbaarheid van onze stad. - Tim Cassiers

Concrete invulling

BRAL is tevreden over de koppeling aan de zogenaamde fiscale pk’s. Fiscale pk’s bepalen nu al de autobelastingen. Hoe groter en krachtiger je motor, hoe meer je betaalt. Fiscale pk’s vormen een noodzakelijke aanvulling op de LEZ, die geleidelijk de oudste modellen van de Brusselse wegen haalt. De hervorming van de Brusselse autofiscaliteit strandde eerder al op het in rekening brengen van de fiscale pk’s (zie ons artikel ‘Autofiscaliteit: kans gemist’). Door aan de zonale heffing de fiscale pk’s toe te voegen zorgen we ervoor dat de wagens kleiner en lichter worden.

BRAL vraagt wel om de Belasting op Inverkeerstelling te behouden. Deze dient in de eerste plaats om mensen te doen nadenken over of ze al dan niet een wagen willen aankopen. Door deze belasting af te schaffen, ontneem je jezelf als overheid een instrument om gedrag te sturen richting minder auto’s op de baan.

BRAL onderlijnt dat de zonale heffing in de eerste plaats de autodruk moet aanpakken. De dagelijkse files in en rond Brussel hebben een enorme economische en maatschappelijke kost. Een zonale heffing legt die factuur bij de veroorzaker. Maar uiteindelijk moet die factuur gewoon minder worden. De zonale heffing moet met andere woorden mensen vooral overtuigen om minder de auto te nemen wanneer het niet nodig is. De voorgestelde prijszetting lijkt ons in dat opzicht goed. Bovendien wordt ook het autogebruik van de Brusselaars zelf aangepakt: door de combinatie met een kilometerheffing zorgt het systeem ervoor dat de plaats die vrijkomt op de openbare weg niet zal worden ingenomen door Brusselse automobilisten. Het zou er ook voor zorgen dat de pendelaar die wel absoluut de auto nodig heeft en ervoor betaalt, een vlottere rijtijd krijgt.

De aanpak van de autodruk is het puzzelstuk in alle andere mobiliteitsdossiers. - Tim Cassiers

De aanpak van de autodruk is het puzzelstuk in alle andere mobiliteitsdossiers. Het maakt het mogelijk om mensen te overtuigen de P+R’s in de rand en langs de GEN-spoorlijnen te gebruiken. Het maakt het mogelijk om ruimte terug te winnen voor nieuwe fietspaden en voetgangersboulevards, zonder het autoverkeer te duwen naar de omliggende straten. Het maakt het mogelijk om  wagens uit de woonwijken te houden, zonder de grote assen te verzadigen. Het maakt een leefbare en verkeersveilige stad mogelijk.

Tim Cassiers

Actievoeren werkt! We hebben er goede hoop op dat deze vrouw haar kinderen binnenkort niet meer hoeft te vragen om de ramen toe te houden tijdens de spits. Wil je ook mee druk zetten op de overheid voor een degelijke uitvoering van de zonale heffing? Word dan lid van BRAL!