Eurêka!

Praktijkwerkers en burgers die strijden voor een sociaal-rechtvaardige en duurzame samenleving botsen vaak op een technisch-wetenschappelijk barrière. “Bewijslast” waarop we geen enkele grip hebben countert onze eisen en vragen. Ontoegankelijke, complexe en gefragmenteerde data begraven de redenen waarom het beleid bepaalde keuzes maakt. Het resultaat is een weinig transparante discussie tussen burgers, overheden en wetenschappers. Dat kan beter.

Vanuit hun eigen praktijk komen BRAL, Cosmopolis VUB, City Mine(d) en Periferia tot een gezamenlijke conclusie. Collectieve kennisproductie of burgerwetenschap kan een ladder zijn om over de technisch-wetenschappelijke muur te klimmen en zo echt deel te nemen aan het democratische debat.

We stellen graag ons doosje aan je voor, dat bestaat uit vier publicaties:

  • We bevelen samen aan hoe collectieve kennis het beste tot stand komt in Eurêka ! Comment les savoirs citoyens peuvent contribuer à co-construire la ville.
  • BRAL en Cosmopolis VUB hebben het in Citizen Science over burgers die de luchtkwaliteit hebben gemeten in Brussel. Dit resulteerde in een beweging die de politieke agenda bepaalt.
  • CityMine(d) vertelt over de Pacco-test, een proces voor het testen van de waterkwaliteit met prototypes gemaakt voor en door burgers.
  • Periferia schrijft over Savoirs citoyens, de kennis die burgers al hebben om over te gaan tot actie in de maatschappij. Ze geven vijf sterke voorbeelden.