Explore Masui/Vergote: Het Verslag

Met een zestigtal mensen trokken we op verkenning in en rond de Masui-wijk. Officiële plannen en instanties passeerden de revue maar ook lokale handelaars en buurtbewoners kwamen aan het woord Wat viel ons op? 

Alle betrokken partijen beklemtonen dat het belangrijk is dat het samengaan van woningen en productieruimtes in de wijk behouden blijft én hoe fragiel dit evenwicht is.

Vanuit het oogpunt van de bewoners viel vooral op dat er nood is aan dialoog met de ondernemingen. De mobiliteit en vooral de logistiek – en de overlast die daarmee gepaard gaat - zijn een heikel punt. Nochtans tonen bijvoorbeeld het antistof- en geluidsscherm van Inter-Béton dat er mits wat creativiteit vaak oplossingen zijn voor zulke ongemakken. .

Het  is ook opvallend hoe veel – vaak grote – loodsen er nog aanwezig zijn in de wijk. We weten natuurlijk dat woningen bouwen meer opbrengt dan plaats voor economische activiteiten te behouden/creëren. Maar wetende dat een loods ombouwen meestal onomkeerbaar is en wetende dat Brussel altijd nood zal hebben aan  grote productie/herstel/verkoopruimtes (bv. voor gerecupereerde bouwmaterialen), is het dan niet verstandiger om een aanbod van relatief goedkope grote ruimtes te behouden? Die vraag is bepalend voor de toekomst van een aantal functies in de stad.

Maar we lopen vooruit op de zaken! Het uitgebreide verslag in bijlage doet meer recht aan de nuance van het debat en de vele interessante interventies.

Veel leesplezier!

Update: Luister ook naar het radioverslag van de wandeling