Fonsny-project van de NMBS: buiten alle proporties

Er kwam heel wat kritiek op de plannen van het nieuw gebouw van de NMBS. Het grijze gebouw is zo'n 236 meter lang en 60 meter hoog. Volgens ons loopt de NMBS op de feiten vooruit en dat lieten we dan ook weten in een interview op Radio 1. "Het openbaar onderzoek van het richtplan is net afgelopen en er wordt al een vergunning gevraagd voor de allerlaatste stap. De volgorde wordt omgedraaid, dat is echt niet oké." zei Steyn Van Assche.

Terwijl Steyn reageerde in de pers, schreef nieuwe collega Benjamin Delori het bezwaarschrift, zijn eerste.

BRAL heeft daarom de overlegcommissie verzocht een negatief advies uit te brengen over het buitenproportionele project in de Fonsnystraat 47b-49. De wens van de NMBS om haar kantoren op één plaats te consolideren is aanvaardbaar.

Het effect van dat hoofdkantoor zoals het er nu uitziet op de buurt is dat niet. Er zijn andere alternatieven mogelijk en wij zijn van mening dat deze alternatieven in het milieueffectrapport niet voldoende zijn onderzocht. Wij geloven niet dat een horizontale balk weinig invloed zal hebben op de omliggende buurten.

"We geloven niet dat een horizontale balk weinig invloed zal hebben op de omliggende buurten."

Door het gebrek aan context in de milieueffectrapportage is een echte beoordeling van de gevolgen van het project niet mogelijk. De bouw van de NMBS-hoofdzetel maakt deel uit van een vastgoedoperatie tussen de NMBS en een consortium van vastgoedpromotoren. Normaliter houdt het Richtplan van Aanleg Zuid daarop toezicht. Zonder een duidelijk toekomstperspectief vraagt BRAL om geen bouwvergunning af te geven, omdat dit de eerste domino zou zijn die valt in een lucratieve financiële operatie voor de betrokken projectontwikkelaars.

Ons volledig bezwaarschrift kan je lezen in de pdf.