Groen licht voor slecht BBP ‘Tour & Taxis’

Op 20 april keurde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het Bijzonder BestemmingsPlan (BBP) voor Tour & Taxis goed. Het plan komt niet tegemoet aan de prangende noden van de Kanaalzone. Integendeel, het dreigt de situatie zelfs te verergeren. Platform ToutPubliek trekt daarom aan de alarmbel en roept een algemene vergadering samen op vrijdag 23 juni. Bewoners en organisaties uit de buurt worden gevraagd om samen de plannen in te kijken, mogelijke acties en eventueel juridische stappen te bediscussiëren.  

Ondanks de petitie die vorig jaar meer dan 2000 handtekeningen verzamelde, biedt het BBP geen antwoord op de noden van de wijk, de omliggende gemeentes én het gewest. De 39 hectaren van Tour & Taxis moesten nochtans daartoe dienen. Meer dan tien jaar geleden duidde het Gewest de zone aan als een “hefboom gebied van gewestelijk belang”.

Alle tellers in het rood

De strategische ligging van T&T in de Kanaalzone en de nabijheid van het historisch stadscentrum maakte van de onbebouwde grond een buitenkans. Het liet toe om tegemoet te komen aan de bijzonder dringende en welbekende uitdagingen van Brussel-Stad, Molenbeek én de Kanaalzone. Veel van de tellers staan er immers in het rood (zie pdf). Zeker wanneer het gaat over de precaire situatie van heel wat jongeren, de inwoners zonder werk, de mensen met gebrekkige huisvesting, het ontbreken van groen en publieke ruimte én de hoge autodruk.

Niet 1 sociale woning

Maar de goedgekeurde plannen voorzien geen “hefboom” voor de jongeren of de werklozen uit de buurt. Het aantal collectieve voorzieningen werd ingekrompen tot 5 percent van de ontwikkeling en het is niet eens zeker of mensen uit de buurt er toegang tot zullen hebben. De 2 beloofde scholen op de site zijn niet gegarandeerd. Er word niet 1 sociale woning voorzien in de 371.000 vierkante meter nieuwbouw. Laat staan dat er een tewerkstellingsproject schuil gaat achter de ontwikkeling.

T&T Exclusief

Niet alleen dreigt zo één van de weinige grote hefbomen in Brussel verloren te gaan. De ruimte rond de gebouwen, de wegen én zelfs het (mooie) park van Tour & Taxis blijven in privé handen. Dat riskeert van de zone een exclusief eiland te maken in de wijk.

Verkeersinfarct gegarandeerd

Tot slot zal de ontwikkeling de hoge druk in de Kanaalzone en de prangende noden niet ontlasten, het dreigt ze net te verhogen. Alvast op de omliggende wijken rond Tour & Taxis. Enerzijds, als gevolg van stijgende vastgoed prijzen & huur. Er wordt immers geen enkele maatregel genomen om speculatie tegen te gaan. Anderzijds, als gevolg van permanente files. Het voorliggend plan garandeert immers een verkeersinfarct.

Tram geannuleerd

Het gigantische volume aan nieuwbouw zorgt niet enkel voor een (in Brussel) ongekende bevolkingsdichtheid, het brengt ook zeer veel verkeer met zich mee. In dit geval, gaat het naar schatting om 15.000 extra individuele verplaatsingen per dag. Zoiets kan enkel opgevangen worden met hoogfrequent kwalitatief publiek transport of met andere woorden door de aanleg van 1 of zelfs 2 tramlijnen.

De Stad Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beloofde die tram infrastructuur trouwens reeds meerdere malen. Maar het idee werd geannuleerd. Daarmee zijn zware verkeersopstoppingen, een piek in luchtvervuiling en meer geluidsoverlast in de omliggende wijken gegarandeerd.

Algemene Vergadering 23 juni

Het Platform ToutPubliek is daarom bijzonder ongerust over de goedgekeurde plannen en roept een algemene vergadering samen om met de mensen en organisaties uit de buurt de grote lijnen en details van het BBP samen in te kijken,  mogelijke acties en eventueel juridische stappen te bespreken.

waar? In de grote zaal van het 'Centre Communautaire Maritime', Vandenboogaerdestraat 93 te 1080 Molenbeek, om 19u.

Bral ondersteunt de oproep van platform Toutpubliek van harte.