Het Andere Atelier

Het Andere Atelier is een reeks evenementen over de Brusselse verkeersveiligheid van BRAL, Filter Café Filtré en Heroes for Zero met als kernwoorden verkennen, verdiepen, verbeelden.

Het Andere Atelier draagt bij aan de opmaak van het nieuwe Actieplan Verkeersveiligheid 2021-2030 van de Brusselse regering. De evenementen lopen parallel aan de workshops van Brussel Mobiliteit. Het doel van het Andere Atelier is om het debat over verkeersveiligheid uit de 'formele' context van het planproces te halen en te brengen naar de plek waar het om gaat: de straat.

We nodigen de Brusselaars uit om te leren van inspirerende steden, te observeren wat de uitdagingen zijn op het terrein en te verbeelden hoe een veilige én gezonde stad van de toekomst er kan uitzien.

De burgerbewegingen Heroes for Zero, Filter Café Filtré en BRAL organiseren het Andere Atelier met de steun van Brussel Mobiliteit.

Hoe realiseren zij Vision Zero?

Tijdens de online benchmark-lectures wordt u geïnspireerd door Parijs (25/11), Oslo (9/12) en Berlijn (17/12) om te gaan naar nul verkeersdoden.
Livestream via link op Facebook en op onze website.

Wat zijn de concrete uitdagingen op het terrein op vlak van verkeersveiligheid? 

Neem deel aan de wandeltochten ‘Boots on the ground’, gegidst door de burgercollectieven 1060/0 (25/11), 1083/0 (9/12) en 1140/0 (15/12).
Inschrijven via deze link. Het aantal deelnemers is beperkt o.w.v. corona.

Welke maatregelen zijn (wanneer) nodig voor Brussel 2040 ‘beyond zero’?

Het Horizon Atelier gebruikt de kracht van het ontwerp om de Vision Zero stad voor te stellen. We tekenen een langetermijnperspectief. 
Info over de inschrijvingen volgt.

U bent van harte uitgenodigd! 

Blijf op de hoogte via onze Facebook pagina en via www.a-atelier.be (website ‘under construction’, klaar vanaf 20 november)