Openbaar Onderzoek: Start- en Procesnota Ring!

Dit is nog maar de start van het proces. En ze beweren bij de Werkvennootschap alvast dat de uitkomst – de verbreding  zoals we die kennen - nog niet vastligt. Het doel ligt echter wél vast: “een veiligere ring en een verbeterde werk- en leefomgeving rond de ring”. Klinkt (te?) mooi. En het wordt nog beter: ze gooien er een pak leuke hebbedingen bovenop waar iedereen vóór is: fietsverbindingen, openbaar vervoer, x-large ecoducten etc. De pil wordt heel hard verguld. We hopen alvast dat het ene niet als pasmunt voor het andere gebruikt wordt. BRAL wil namelijk al die leuke dingen én (bijvoorbeeld) minder luchtvervuiling.

Input gevraagd over welke varianten te bestuderen

Ondanks de goede voornemens is het opvallend dat de startnota wel degelijk uitgaat van het klassieke verbredingscenario wat betreft aantal stroken voor doorgaand- en lokaal verkeer. In het milieueffectrapport dat in opstart is, kunnen echter wél varianten worden onderzocht.

En daar zit hem het grote belang in van deze startnota en dit openbaar onderzoek. Het is het moment om input te geven in de varianten en wat er allemaal moet bestudeerd worden. In de startnota spreken ze van de scopingnota. Deze beschrijft de reikwijdte van het Milieu Effectenrapport (MER)

Opinie BRAL

BRAL geeft– o.a. samen met BBL en Natuurpunt - zeker uitgebreid en officieel input. De volledige opinie vind je onderaan in de bijlage. Alvast een preview:

  • Doelstellingen: we zijn het helemaal eens dat de werk- en leefomgeving van de ring moet verbeteren. Zijnde bijvoorbeeld minder sluipverkeer door de omliggende dorpen en velden. Wat ons betreft hoor daar ook bij: een betere luchtkwaliteit. We vragen dat dat een expliciet doel wordt. Het mag ook expliciet niet de bedoeling zijn méér autoverkeer aan te trekken.
  • Scopingsnota: we vragen dat er wordt bestudeerd wat het effect is van slimme kilometerheffing op de ring, op de uitgezette doelen en op de mogelijke varianten van de ‘klassieke’ verbreding. Idem dito wat betreft het afschaffen van de bedrijfswagens en het verminderen van de verkeerssnelheid op de ring tot 90 en 70 km. per uur. Het cumulatieve effect van deze ingrepen, kan er misschien zelfs toe leiden dat we met een rijstrook minder kunnen. In het verlengde daarvan is het ook goed te bestuderen wat de impact is op de doorstroming van alleen al het sluiten van een paar op- en afritten. We vragen ook dat de Vlaamse regering de betonstop nu al serieus neemt en men nu bestudeerd hoe de ring kan worden ‘geoptimaliseerd’ zonder extra beton.

En natuurlijk moet de globale impact op de luchtkwaliteit onderzocht worden. De methodologie is daarbij zeer belangrijk. Een te positieve inschatting van een verschoning van het wagenpark leverde ons in het recente verleden al een stevige kater op qua reële luchtvervuiling.

Reageer ook voor 30 juli!

Dit dossier is van heel erg groot belang voor Vlaanderen en Brussel. We roepen dan ook iedereen op te reageren! Alle documenten vind je hier. Officieel reageren doe je via deze link. De raadpleging loopt van 1 juni tot en met 30 juli 2018.

Heb je nog vragen over het openbaar onderzoek of de opinie van BRAL? Contacteer steyn@bral.brussels of tim@bral.brussels.