PAD Weststation - Uitdagingen: Quid NMBS? Quid (inter)regionale fietsas? Quid productieactiviteiten?

De Richtplannen van Aanleg zullen het uitzicht bepalen van een aantal omvangrijke gebieden in onze stad voor de komende decennia. BRAL werpt een kritische blik op de belangrijkste strategische én (gedeeltelijk) wettelijk bindende plannen. In deze bijdrage: het Weststation. Lees de presentatie van deze PAD hier.

Eerst het goede nieuws: de te hoge ambities qua aantal m² huisvesting in het regeerakkoord werden getemperd. Al snel bleek dat het in concreto op het terrein niet leefbaar zou zijn. Pas op: er wordt nog altijd ingezet op veel extra woningen, maar het is min of meer behapbaar. Dé vraag is natuurlijk wie zo’n cijfer zomaar poneert zonder te kijken of dat wel een goed idee is. Bovendien wakkert het alleen de geldhonger aan de eigenaar van het terrein. Want jawel, dit terrein is (nog?) niet handen van de overheid.  Hoe dan ook, de grote lijnen van ook deze pad lagen allang vast: huisvesting en groene ruimte.

Regionaal fietsnetwerk?

Wat die groene ruimte betreft: die is weliswaar gelinkt aan de omringende parken, maar het grotere plaatje ontbreekt. De link aan verder gelegen parken via een fietspad langs de sporen. Dit kan uitgroeien tot een belangrijke schakel in het fietsnetwerk. In eerste fase is de meest voor de hand liggende link die met park L28 (aan Thurn & Taxis) en zo via de reeds geplande link richting Bockstael. De integratie van zo’n belangrijke fiets- en wandelas heeft ook een impact op de ontwikkeling van de groene ruimte die eraan grenst.  Gelieve deze belangrijke fietsas dus nu op te nemen en de implicaties ervan te bestuderen. Brussel mobiliteit in het algemeen en de fietsmanager in het bijzonder kunnen ongetwijfeld interessante input geven in deze. Idem dito voor de fietsverenigingen Fietsersbond en Gracq.

Containerparken

Daarnaast: er is een groot gebrek aan containerparken. We steunen de tendens om er meer en meer échte ‘ressourceriën’ van te maken en we denken dat deze site daar ideaal voor is. Al dan niet gekoppeld aan een kringloopwinkel waar al die bruikbare en gerepareerde dingen hersteld worden. Wil men de circulaire economie écht een boost geven  (én en passant jobs en opleidingsmogelijkheden creëren), zijn zulke plekken en initiatieven noodzakelijk. Creatieve oplossingen voor mogelijke (geluids)overlast moeten al in dit stadium onderzocht worden.

Werkgelegenheid

Hieraan gelinkt: er wordt weinig of geen aandacht gegeven aan productieactiviteiten en tewerkstelling. Nochtans zijn de omliggende wijken al zeer dens en heeft de buurt meer behoefte aan groen en werk dan aan groen en nog een pak extra woningen.  Ook de optie om in de toekomst opnieuw het spoor in te zetten voor de aan- en afvoer van goederen moet, volgens ons, open blijven. Op z’n minst moet deze PAD ervoor zorgen dat de optie in de toekomst mogelijk blijft.

Spoorwegen

Over het spoor gesproken: Infrabel – de huidige eigenaar -  kan in zijn luie stoel wachten tot het geld binnenkomt. Plannen en ambities poneren voor een zone die je niet in handen hebt, is niet zo slim. Zeker niet als je grote vastgoedontwikkeling voorspiegelt. Infrabel haalde al lang zijn rekenmachine boven en het gewest zal zwaar in de buidel moeten tasten. Meerwaardebelasting iemand? Zoals voor alle zones pleiten we ook hier voor een mechanisme om planbaten te innen wanneer een eigenaar plots extra bouwrechten krijgt, omdat de regering zijn plankader aanpast.

Tijdelijk gebruik

Men speelt met het idee werk te maken van een tijdelijk gebruik van de site. Op zich een goed idee, want het is duidelijk dat de eigenlijke ontwikkeling niet voor morgen is. BRAL hoopt dat deze ontwikkeling laagdrempelig en effectief ten voordele van de omliggende buurt zal zijn. Het wordt dus best geen strandbar die er vooral op gericht is potentiële kopers van de toekomstige appartement naar de zone te trekken.

Woningen

Aangezien het de bedoeling is dat dit terrein volledig in handen komt van het Gewest, stellen we voor dat ook de woningen 100% publiek zijn en dat 60% van die publieke woningen ‘sociaal’ zal zijn. Dat hoeven geen klassieke sociale woningen te zijn. Er kan ook gewerkt worden via de Community Landtrust – formule. In dat geval blijft de grond eigendom van de community maar worden de woningen zelf (tijdelijk/onder voorwaarden) eigendom van de trotse bezitter. Ze bouwen als groep hun project uit en het respect voor/ de trots op het gebouw en zijn omgeving is dan ook groot.

BRAL geeft al deze opmerkingen ook door aan Perspective.Brussels. Wil je ook reageren op de infomomenten van de PAD’s? Dat kan nog snel! Stuur een mail naar pad-rpa@perspective.brussels nog tot vrijdag 6 juli.

Heb je vragen over deze PAD? Contacteer dan steyn@bral.brussels.