Persbericht: Havenlaan: En nu aan het Werk !

Persbericht

Begin oktober 2011 werd de vergunning voor de heraanleg van de Havenlaan geschorst door de rechtbank van eerste aanleg. Een beslissing die niet door iedereen op gejuich werd onthaald. Zo vreesden de Brusselse fietsers dat het  beloofde fietspad langs het kanaal andermaal op de lange baan geschoven werd. Drie maanden later zijn de ondergetekende comités en verenigingen (incl. alle Brusselse fietsverenigingen)[1] dan ook bijzonder verheugd om samen een evenwichtig plan voor de heraanleg van de Havenlaan te kunnen voorstellen. Zonder meer een historisch akkoord!

Het plan - als bijlage vind je de dwarsdoorsnede van het meest ingewikkelde stuk tussen de Redersbrug en de Claessensstraat - toont aan dat het perfect mogelijk is om het bestaande patrimonium, met name de kasseien en de platanen, te verzoenen met een aangepaste infrastructuur voor voetgangers en fietsers, om de bestaande havenactiviteit te behouden en om daarenboven de verkeersveiligheid te verhogen door de snelheid van de auto’s en de vrachtwagens te beperken.

In dwarsdoorsnede geeft dat een stoep van 3 meter, gevolgd door de bomenrij en een fietspad, allemaal op hetzelfde niveau. Het fietspad wordt gescheiden van de rijweg door een flinke stoeprand in blauwe hardsteen. Op de rijweg worden langs beide kanten parkeerplaatsen voorzien. De laan wordt volledig heraangelegd met de bestaande kasseien en volgens de traditionele methode. De fietspaden (een tweerichtingsfietspad van 2 meter langs de kant van het kanaal en een fietspad in de rijrichting van 1,20 meter langs de overzijde) zijn in grijs asfalt en lopen gewoon door op elke kruispunt met de zijstraten. Dwars op de laan worden alle oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers aangelegd met materialen die comfortabel zijn in gebruik en die qua kleur en textuur nauw aansluiten bij de kasseien. Om er de bruikbare breedte van de laan te verhogen, worden de parkeerstroken onderbroken ter hoogte van elk kruispunt. Het regenwater wordt apart opgevangen om het bestaande rioolnetwerk te ontlasten. Een technische goot kan onder de parkeerstroken aangelegd worden.

Het projet is ook consulteerbaar op www.avenueduport.be.

De ondergetekenden houden zich ter beschikking van de regering om hun voorstellen meer in detail toe te lichten. In afwachting van de afronding en de vergunning van het nieuwe project, lijkt het ons aangewezen dat de trottoirs in dolomiet snel worden hersteld om de circulatie van de voetgangers en fietsers te vergemakkelijken. Wij kunnen de overheid alleen maar aanmoedigen om de aangekondigde voornemens ook effectief en onverwijld waar te maken.

 

Contactpersonen:

 

APKP (Actie Patrimonium, Kasseien, Platanen): Patrick Wouters, 0478/77. 96.21,

ARAU: Isabelle Pauthier, 0492/73.70.52

BRAL (Brusselse Raad voor het Leefmilieu): Steyn Van Assche, 0498/13.25.86

BruxellesFabriques / Brusselfabriek: Jean-Luc Debroux, 0479/92.04.25

Buurtcomité Maria-Christina/Koningin/Stephania:  René Van Liefferinge  02/428.17.08   vanliefferinge.boon@skynet.be

Fietsersbond: Gerben Van den Abbeele, 0488/99.42.70

GRACQ (Groupe de Recherche et d’Action des Cyclistes Quotidiens): Eric Nicolas, 0497/53.05.44

IEB (Inter-Environnement Bruxelles): Mathieu Sonck, 0478/20.35.78

 

Contact :Steyn Van Assche

T02 217 56 33 | M 0498/13.25.86

 


[1]   APKP (Actie Patrimonium,  Kasseien & Platanen / Havenlaancomité), ARAU, Bral (Brusselse Raad voor het Leefmilieu), Brussel Fabriek, Buurtcomité Maria-Christina/Koningin/Stephania, European Union Cyclists’ Group, Fietsersbond, GRACQ (Groupe de Recherche et d’Action des Cyclistes Quotidiens), , IEB (Inter-Environnement Bruxelles), le groupe local de Bruxelles du mouvement politique des Objecteurs de Croissance, NoMo (Anders Mobiel) en PlaceOvélo