Persbericht: Stedenbouwkundige lasten: verplicht 15% sociale huisvesting en draag die over aan de overheid

Persbericht

De Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW), de Brusselse Raad voor het Leefmilieu (BRAL), Inter-Environnement Bruxelles (IEB) en le Mouvement Ouvrier Chrétien Bruxellois (MOC Bruxelles) sturen een Open Brief naar de Brusselse regering. De aanleiding is het ontwerp regeringsbesluit over de stedenbouwkundige lasten, . Wij vragen aan de regering: 1. het ontwerp volledig te herzien om het uitsluitend te richten op stedenbouwkundige lasten; 2. een afzonderlijke regelgeving voor een belasting op meerwaarden; 3. stedenbouwkundige lasten gebaseerd op de noden gegenereerd door vastgoed projecten, rekening houdend met de omgeving waarin ze ingeplant zijn; 4. het bedrag van de stedenbouwkundige lasten te herzien tot € 400/m², afhankelijk van de projecten en hun omgeving; 5. projectontwikkelaars te verplichten bij elk project van een bepaalde omvang minstens 15 % sociale huisvesting te bouwen en over te dragen aan de overheid; 6. stedenbouwkundige lasten te indexeren. De volledige Open Brief vindt u als bijlage.

Contact:

Hilde Geens | Bral vzw

www.bralvzw.be

stafmedewerker stedenbouw en financieel beheer

| Zaterdagplein 13 – 1000 Brussel |

| T 02 217 56 33 |