"Stad bezwijkt onder druk conservatieve krachten"

Persbericht

[persreactie]

Het is nog wachten op aangepaste plannen, maar stadsbeweging BRAL wenst toch al te reageren op het nieuws dat de Brusselse voetgangerszone opnieuw wordt ingeperkt:

“De politiek is aan het bezwijken onder de druk van de sterke conservatieve krachten in Brussel, voor wie de stad liefst zo weinig mogelijk verandert, voor wie de stad nog altijd bedacht wordt in het teken van autobereikbaarheid. Een gebrek aan degelijke inspraak en dialoog heeft geleid tot een zeer negatief klimaat rond een project dat nochtans de leefkwaliteit van Brussel voorop wil zetten. Deze belangrijke en volgens velen broodnodige heraanleg is het jammerlijk schouwtoneel geworden van een politiek steekspel. Stadsactoren met uiteenlopende belangen hebben hier handig gebruik van gemaakt. De politiek heeft het debat nooit in handen genomen, nooit duidelijk gecommuniceerd. We wachten de definitieve plannen af, maar zijn nu al erg ontgoocheld over dit nieuws. De voetgangerszone was een eerste en ambitieuze stap richting een autoluwe binnenstad. Die droom is nu opnieuw verder weg. Onze strijd voor een duurzame en solidaire stad, met kwalitatieve publieke ruimte voor iédereen, is duidelijk nog niet gestreden”, aldus BRAL.