Van Brussel een kindvriendelijke stad maken: Een Tour de Force?

Persbericht

Verschillende Brusselse burgerbewegingen en organisaties vrezen dat het ambitieniveau bij de Brusselse onderhandelaars onvoldoende hoog is. 

Er staat veel op het spel. Met name de gezondheid en veiligheid van de (jonge) Brusselaars. We hebben niet de tijd om 5 jaar te verliezen. Het brede draagvlak om drastische maatregelen te nemen en de publieke ruimte open te stellen voor de actieve weggebruikers is er. Halfbakken maatregelen zijn geen optie. 

Gelieve hierbij de open brief te vinden aan de onderhandelaars voor een Brusselse regering.