Werking Brusselse verenigingen architectuur, cultureel erfgoed en stadsontwikkeling in gevaar

Persbericht

De verenigingen die afhangen van de subsidie voor architectuur, cultureel erfgoed en stadsontwikkeling van de gewestelijke administratie Urban.brussels trekken aan de alarmbel. In een open brief aan minister-president Rudi Vervoort (Territoriale Ontwikkeling), staatssecretaris Pascal Smet (Stedenbouw en Erfgoed) en aan de andere leden van de Brusselse Gewestregering hekelen ze de vertraging en de ondoorzichtigheid van de procedure van de projectoproep. De aanzienlijke vertraging zal volgens hen waarschijnlijk belangrijke gevolgen hebben op de organisaties, de kwaliteit van hun projecten en de diensten voor het publiek.

 

Bijna zes maanden vertraging

Urban.brussels keurt de subsidies die betrekking hebben op het kalenderjaar 2022 in twee fasen goed: eerst maakt een jury een selectie, die de regering vervolgens bekrachtigt. Het advies van de jury was aangekondigd voor maart 2022, maar werd pas eind augustus gegeven. Het definitieve besluit van de regionale regering, aangekondigd voor april 2022, laat nog steeds op zich wachten. De verenigingen vragen zich af hoe en met welke budgetten ze kwalitatieve projecten kunnen opzetten die het algemeen belang dienen, wanneer de volgende oproep tot het indienen van projecten al voor de deur staat.

Ondoorzichtige procedure

De verenigingen wijzen ook op het gebrek aan doorzichtigheid van de procedure. De samenstelling van de jury is slechts indicatief, terwijl zij bepaalt of het project al dan niet ter bevestiging naar de regering wordt gezonden. Ondanks herhaalde verzoeken krijgen afgewezen kandidaten geen gedetailleerde en met redenen omklede motiveringen. Dit gebrek aan doorzichtigheid maakt het niet mogelijk om projectvoorstellen die passen in het door Urban.brussels voorgestelde kader, te verbeteren en aan te passen.

Ordonnantie uit 2008

De organisaties stellen ook dat een wedstrijd voor kortstondige, eenmalige steun die telkens "innovatief" moet zijn, niet altijd een garantie is op kwaliteitsvolle projecten. Er bestaan andere methoden om verenigingen te steunen die actief zijn rond de verbetering van het stadsmilieu. Brussel Mobiliteit en Brussel Leefmilieu maken gebruik van een ordonnantie uit 2008 die structurele steun aan deze organisaties toelaat. De verenigingen vragen in hun open brief dat de regering de redenen voor het niet-toepassen van deze ordonnantie verklaart, evalueert en bespreekt.

De gemiste deadlines en de opake procedure leiden tot onzekerheid voor de vrijwilligers en het personeel van deze verenigingen en vermindert de kwaliteit van hun werking. Met de open brief aan de regering hopen de verenigingen dat hun projecten en diensten aan het publiek dit jaar toch nog zullen slagen en dat de procedure volgend jaar in samenspraak wordt herbekeken. (zie bijlage).

Getekend door

  • ARAU
  • Arkadia
  • BRAL – Stadsbeweging voor Brussel
  • Brukselbinnenstebuiten
  • Explore.brussels
  • Inter-Environnement Bruxelles
  • La Maison Cauchie
  • Les Meutes
  • Toestand

Perscontacten

Benjamin Delori, +32 471 47 42 72, benjamin@bral.brussels
Tom Lootens, voorzitter BRAL, +32 476 83 77 14, tom@bral.brussels

Meer lezen

“Kortlopende projecten zijn geen vervanging voor structureel en kritisch basiswerk. Er is op dit moment is er geen gezond evenwicht tussen structurele ondersteuning en projectsubsidiëring binnen het Brusselse stedenbouwkundige middenveld.”

https://bral.brussels/nl/artikel/bral-solidair-met-ieb