Het Andere Atelier: lezing met Marco Te Brömmerlstroet

Het Andere Atelier is een reeks evenementen van BRAL, Filter Café Filtré Atelier en Heroes for Zero. Het Andere Atelier draagt bij aan de opmaak van het nieuwe Actieplan Verkeersveiligheid 2021–2030 van de Brusselse regering. De evenementen lopen parallel aan de workshops van Brussel Mobiliteit.

Het doel van het Andere Atelier is om het debat over verkeersveiligheid uit de formele context van het planproces te halen en te brengen naar de plek waar het om gaat: de straat. We nodigen de Brusselaars uit om te leren van inspirerende steden, te observeren wat de uitdagingen zijn op het terrein en te verbeelden hoe een veilige én gezonde stad van de toekomst er kan uitzien.

Het Andere Atelier organiseert in 2021 drie extra lezingen om het debat rond belangrijke stedelijke thema's te blijven aanzwengelen. Met het nieuwe programma gaat het Andere Atelier ruimer dan het thema verkeersveiligheid. De ambitie is immers 'Beyond Zero' en dat betekent dat een verkeersveilige stad ook een inclusieve, klimaatneutrale, gezonde en levendige stad is op mensenmaat.

Gastspreker

Marco te Brömmelstroet is hoogleraar Urban Mobility Futures aan de Universiteit van Amsterdam. Daar richt hij zich op de relaties tussen mobiliteit, de stad en haar samenleving. Zijn onderzoek concentreert zich op de rol van taal bij het ontwerpen van mobiliteitsinnovaties en het vormgeven van onze gezamenlijke toekomst.

 

Datum: