Persbericht: "Shoppingcentra staan niet boven de wet"

Persbericht

Shoppingcentra staan niet boven de wet

De laatste weken leken de in en rond Brussel geplande shoppingcentra de wind mee te hebben. Uplace en Just Under the Sky verkregen al hun vergunningen en lieten niet na dat dik in de verf te zetten ten aanzien van potentiële investeerders.  NEO beroept er zich dan weer op dat de kandidaten zich verdringen om gehoor te geven aan hun oproep om 72.000 m2 winkelplezier te realiseren. Tot daar de goed nieuws show. De schorsing van de milieuvergunning voor Uplace door de raad van State is alvast een eerste barst in het promopraatje. Het Interregionaal Platform voor een Duurzame Economie wenst er op te wijzen dat ook beide andere projecten nog lang niet verworven zijn.

Just under the Sky: verstreken termijnen en beroepsprocedures

De milieuvergunning voor JUTS werd aangevochten bij het (Brussels) Milieucollege. Deze besloot op 6 december de milieuvergunning te schorsen omdat de Brusselse administratie Leefmilieu Brussel (BIM) bepaalde termijnen liet verstrijken. Gevolg : het in 2011 afgeleverde certificaat neemt de plaats in van de vergunning ! Het Interregionaal Platform betreurt dat. Want terwijl de vergunning ten minste stipuleerde dat er binnen de 10 jaar max 50% van de bezoekers met de auto mocht komen, gaat het certificaat er nog vrolijk van uit dat 70% met de auto komt. Ter herinnering : op piekmomenten – bv tijdens koopjesperiodes- verwacht JUTS 155.000 bezoekers.  Indien het Gewest haar eigen mobiliteitsdoelstellingen enigszins serieus neemt, kan ze dit niet blauw-blauw laten. Wij laten dat alleszins niet gebeuren en gaan alvast in beroep bij het Milieucollege.

De socio-economische vergunning werd dan weer afgeleverd door een gebrek aan moed van de Stad Brussel. De Sociaal Economische Raad voor de Distributie gaf op 12 september 2012 een negatief advies omdat het project niet comform is met het  Brussels Gewestelijk Bestemmingsplan, de mobiliteitsknoop alleen nog versterkt wordt en de handel in het centrum in gevaar brengt. Wat doet de Stad? Dekking zoeken en zich niet uitspreken. Ze laten dus de termijnen verstrijken. Wat juridisch hetzelfde is als het afleveren van een vergunning. Het Interregionaal Platform kan dan alleen vermoeden dat Stad Brussel te weinig argumenten in huis heeft om antwoord te bieden op het advies van de Sociaal Economische Raad ?

NEO: strijdig met het Gewestelijk Bestemmingsplan

De 7 kandidaten voor de ontwikkeling van een nieuwe shoppingcenter (72.000 m²), nieuwe woningen (500 woningen) en kantoren (20.000 m²) op de Heizel  mogen vandaag dan wel voorgesteld worden, de huidige bestemming laat dit eenvoudigweg niet toe. En er is nog geen beslissing over de toekomstige bestemming.
In haar advies omtrent een bestemmingswijziging oordeelde de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC-CRD) net als ons dat de huidige bestemming – collectieve voorzieningen - helemaal niet gewijzigd moet worden voor de herontwikkeling van de Heizel. Alleen als Brussel een voor ons ongeoorloofd hoog aantal m² shopping wil, moet het GBP worden aangepast.  Maar die wijziging van het GBP kreeg dus alvast een eerste officieel negatief advies. Tot nader order blijft alvast het shoppingedeelte van hetproject NEO dus illegaal.

Contacts :

Steyn Van Assche  stafmedewerker stedenbouw BRAL – Brusselse Raad voor het Leefmilieu – 02 217 56 33
Myriam Gerard gewestsecretaris ACV – CSC Brussel – 0497/026924
Ben Debognies gewestsecretaris ACV Halle – Vilvoorde - 0475/841348
Tomas Borremans stafmedewerker ACW Brussel – Halle Vilvoorde – 0479/62 30 62
Nancy Van Espen directeur UNIZO Vlaams – Brabant & Brussel -0477/291871
Francine Werth FNUCM – Secrétaire Patronal Bruxelles - 0473/985564
Erik Grietens beleidsmedewerker BBL - Bond Beter Leefmilieu - 0474/406394
Claire Scohier  stafmedewerker IEB – Inter-Environnement Bruxelles - 0473/667505