BRAL werd 40 in 2014

"Van bij de start streed Bral als stadsbeweging voor een meer leefbare stad, meer inspraak en een duurzamere mobiliteit. De stad moest beschermd worden tegen de invasie van stadsautostrades, kantooruitbreiding en speculatieve verkrotting! We stonden niet alleen in deze strijd. Langs Franstalige kant stonden IEB en ARAU mee op de barricaden. Gelukkig liet 40 jaar actie voor een beter Brussel zijn sporen na.

Zeker na de vorming van het Brussels Gewest (1990) werden verschillende eisen overgenomen en gemeengoed. Huisvesting werd beschermd, wijkcontracten zagen het licht en strengere milieunormen zijn een feit. En niemand denkt er nog over nieuwe stadsautostrades aan te leggen of terug auto’s te laten parkeren op de grote markt. Enfin, toch bijna niemand.

En toch, de concrete veranderingen op terrein gaan vaak traag en de oude strijdpunten blijken nooit volledig gewonnen. Zo is Brussel – ondanks een mentaliteitswijziging – nog altijd filekampioen, scoort ze bijzonder slecht op luchtkwaliteit en is de huisvestingscrisis bijzonder scherp. En bij de planning van onze stad primeert het privébelang nog te vaak op het algemeen belang. Maar ondertussen evolueert de stad en dienen nieuwe thema’s zich aan.

Zo is Brussel is nu niet meer de oudste maar de jongste stad van het land. En met één op twee Brusselaars van vreemde origine kleurt Bruxsel zich met vele andere talen en leefgewoonten. De kloof tussen arm en rijk wordt bovendien steeds groter.
En als Brussel verandert, doet Bral dat ook. Samen met jullie, leden en brede achterban, stippelden we nieuwe prioriteiten uit die dit weerspiegelen. Het zijn er vier: Bral strijdt voor een betere luchtkwaliteit, zet in op een groenere en socialere economie, gaat voor een beter bestuur (zeker wat betreft planning) en… last but not least… we gaan voor een meertalig en meer divers Bral!

Dit feestnummer van Alert staat alvast in het teken van onze nieuwe prioriteiten. Tegelijk is deze Alert ook de laatste Alert. Jawel, onze papieren bondgenoot is niet meer. Het hoe en waarom lees je in het artikel over onze nieuwe communicatie maar het doel is eenvoudig: ervoor zorgen dat meer Brusselaars en Brussel-lovers hun schouders onder de ambities van Bral zetten.

Maar de duurzame stad die Bral ambieert, dekt zoveel ladingen als er mensen zijn. Een duurzamer en meer solidair Brussel vraagt dan ook dat we meer van elkaar leren en luisteren naar wat dat voor iedereen betekent. Voor tieners en ouderen, voor daklozen en studenten, voor nieuwkomers en ketten, voor huurders en kopers, voor bezoekers en bewoners, voor denkers en doeners, voor overheden, investeerders en stadsorganisaties. Voor de digital natives en liefhebbers van papieren tijdschriften.

De komende jaren worden dus ongetwijfeld even spannend en interessant als de vorige 40. Laat de toekomst maar beginnen, Bral is er klaar voor."

Sarah Hollander, voormalig voorzitster Bral

Deze tekst schreef onze voorzitster bij de 40ste verjaardag van BRAL (december 2014)

Het BRUSSEL VAN BRAL

De (financiële) structuur

De ROL van BRAL

De leden van BRAL

De bestuurders