De rol van BRAL

Bral als beweging  

Als vereniging van bewonersgroepen, organisaties en Brusselaars, is het belangrijk dat Bral in de eerste plaats haar achterban en leden steunt die een duurzaam Brussel behartigen. Bral steunt en ondersteunt dus bewoners. Maar ook de acties en standpunten van Bral zelf krijgen vorm en worden uitgevoerd in overleg en dialoog met onze leden en achterban. Wij pleiten voor een participatief beleid en dus stimuleren we ook intern zoveel mogelijk participatie van onze leden en achterban.

Dit vraagt natuurlijk ook een zekere openheid, en ook een duidelijke aanwezigheid op het terrein. Alleen op die manier kunnen we nieuwe dynamieken en tendensen tijdig detecteren en versterken.

Daarnaast werkt Bral ook voortdurend aan een netwerk van stadsactoren allerhande (academici, private spelers, bewoners, studiebureaus, middenveldorganisaties …). Ook samen met hen bouwen we aan een duurzame stad.

Bral als gesprekspartner overheid

Bral is officieel erkend als gesprekspartner van de Brusselse gewestelijke overheid. Bral is lid van de Gewestelijke Mobiliteitscommissie, de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie, de Gewestelijke Milieuraad en de Brusselse Hoge Raad voor Natuurbehoud. In die adviescommissies verdedigen we steevast onze visie.

Daarnaast geven we als expert ook advies aan diverse overheidsinstellingen in ronde tafels, parlementaire of andere werkgroepen, begeleidingscomités en andere formeel voorziene overlegmomenten. Maar ook wanneer overleg niet officieel georganiseerd wordt, laten we op verschillende manieren van ons horen bij de beleidsmakers.

Het inzetten van een mix van middelen is daarbij essentieel. Publieke acties en persberichten gaan samen met de deelname aan adviescommissies, maar ook met persoonlijke contacten met beleidsmensen op verschillende niveaus. Vanuit een loopgravenpositie alleen kan je geen stad bouwen. Transparantie en een open dialoog tussen verschillende betrokken partijen is absoluut noodzakelijk.

Bral als kennis- en innovatiepool

Om een relevante gesprekspartner van de overheid te zijn en bewoners te kunnen ondersteunen in hun strijd, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de laatste plannen en projecten, maar ook van academische studies en concepten, projecten van andere stadsactoren. En dit zowel op Brussels, Vlaams, en Belgisch als op Europees niveau. Bral wisselt kennis uit samen met Brusselse, Belgische en internationale partners. En ook naar leden en breder netwerk verspreidt Bral haar kennis via diverse communicatiemiddelen.

De Brusselse uitdagingen zijn vandaag dermate hoog dat we nieuwe concepten moeten uitwerken, nieuwe manieren om onze stad te ontwikkelen en dus continu moeten innoveren. En Brussel bruist van de innovatie. Bral wil hiervoor open staan, kruisbestuivingen stimuleren en ook intern ruimte creëren om eigen acties en projecten te kunnen vernieuwen.

Het BRUSSEL VAN BRAL

De (financiële) structuur

BRAL werd 40 in 2014

De leden van BRAL

De bestuurders