PUBLICATIONS

Each year, BRAL produces 4 BRAL publications. Depending on the subject matter and the target audience, these publications take the form of in-depth files, position papers, etc. that focus on a specific issue or challenge. All these publications, along with older material, can be consulted here online.

 » Would you like to order a paper version of a BRAL publication? Contact us via www.bral.brussels/contact
 » Are you interested in a subscription to the paper versions?  Read more on how to subscribe on www.bral.brussels/abo.

Other materials published by BRAL, as well as other useful documents, studies, research, press releases, links etc can also be found below. Do not hesitate to drop by our offices to browse the BRAL archives (40 years of city history) or our library.

Right from the start in 1976 up until 2014, BRAL produced a paper magazine, ALERT. You can consult the ALERT-archives here (link).

Thurn & Taxis: synthese-brochure (2004)

InTeresseert T&T u een ZIR*? (2004) - Deze publicatie bundelt kort en schematisch de feitelijke gegevens, randvoorwaarden, belangen en uitdagingen waarmee de toekomstige ontwikkelingen op Thurn & Taxis rekening moeten houden. - Cette publication offre, de manière brève et schématique, les faits, les conditions, les enjeux et les défis avec lesquels le développement futur de Tour & Taxis doit compter.

Bral-dossier: Een plan voor Brussel! Alles over het GPDO ofte het D-GewOP

Zonder kick-off event gingen in 2009 - begin 2010 de voorbereidingen van het nieuwe Gewestelijk Ontwikkelingsplan – nu het GPDO – van start. Dat plan gaat de krijtlijnen voor het Brussels beleid uitzetten voor de komende decennia. 

Publicatie van Bral: "Ook jij maakt de stad!" (gratis verkrijgbaar) (NL/FR)

Nieuwe Bral-brochure!        

"Ook jij maakt de stad! - 10 inspirerende Brusselse voorbeelden"

Brussel Ecopolis

In Brussel beleven we volop het decennium van de nieuwbouw. Wordt het ook de geboorte van duurzame Brusselse wijken ? Met deze brochure geeft Bral frisse ideeën mee aan beleidsmakers en beslissingsnemers.

Jaarverslag 2008

Brussel bestaat dit jaar 20 jaar, maar zelfs na twee decennia zelfbestuur is de groeipijn nog altijd niet helemaal verdwenen. Ook in 2008 halen tegenstrijdige belangen en politiek gekibbel het nog te vaak van daadkrachtige beslissingen.

Het Memorandum van Bral voor 2009-2014

Een 20-tal pagina's unieke lectuur om de stad en de mensen die erin wonen te doen daveren. 20 pagina's scherpe en originele ideeën over hoe wij vinden dat Brussel moet evolueren. Wij richten ons met deze tekst rechtstreeks tot het beleid, maar willen hier ook andere, geëngageerde Brusselaars mee inspireren. Met meer dan 10 exclusieve fotocollages die tonen hoe Brussel er zou uit zien als Bral aan de macht was.

De Bral-publicatie "Zero Waste in Brussel": geeft aanbevelingen over het afvalbeleid

Uit een reeks ronde tafels en brainstormings met terreinorganisaties distilleerdeBral de publicatie "Zero waste in Brussel...

Jaarverslag 2007

Jaarverslag 2007

Brochure: "Mobiliteit & Participatie: een duurzame tandem"

In ons pilootproject 'mobiliteit en participatie' hebben IEB asbl en Bral vzw twee jaar lang de veerkracht van de bestuurdersdemocratie en de rekbaarheid van het begrip participatie getest.

Bralpublicatie: Thurn & Taxis

Om een lang verhaal kort te maken ... en er samen een vervolg aan te breien ...

Pages