80 organisaties (incl. Bral) zeggen neen tegen kernenergie

 

Op 6 juli 2011 heeft het platform Stop and Go, dat intussen al 80 organisaties  vertegenwoordigt (waaronder Bral), een symbolische actie gevoerd bij de kerncentrale van Doel. De deelnemende organisaties plantten elk een windmolentje. Daarmee vragen ze om de wet op de kernuitstap te behouden en werk te maken van een gecoördineerde en gedragen langetermijnvisie voor een energiebeleid op basis van energiebesparing en hernieuwbare bronnen. 

 

Op 26 april, precies 25 jaar na de kernramp van Tsjernobyl, lanceerden Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu, WWF en Inter-Environnement Wallonie het platform Stop and Go. Het platform wil de krachten bundelen vóór de kernuitstap en vóór een gecoördineerde en gedragen langetermijnvisie voor ons energiebeleid. Daarin moeten energiebesparing en de ontwikkeling van hernieuwbare energie een centrale rol spelen.

Diverse organisaties

Met de symbolische actie in Doel, wil Stop and Go zichtbaarheid geven aan de organisaties die deze eisen ondersteunen. 80 windmolentjes, een voor elke ondertekenaar, werden geplant op een steenworp van de centrale. Bij de ondertekenaars van Stop and Go zijn niet enkel milieuverenigingen, maar ook organisaties uit de cultuursector (Ancienne Belgique, Toneelhuis, Kaaitheater,...), hernieuwbare energie (Ecopower, Eneco,...) de Noord-Zuidbeweging (11.11.11, Oxfam,...), politieke partijen (sp.a, Groen!, Ecolo) en een aantal grote middenveldorganisaties (Gezinsbond, Samenlevingsopbouw, KAV en KWB). Allemaal samen vertegenwoordigen die een zeer ruime achterban. Het volledige overzicht van ondertekenaars  is beschikbaar op www.stop-and-go.be.

Wet op de kernuitstap

“We zijn blij dat de nota van formateur Elio Di Rupo priorteit geeft aan hernieuwbare energie en de handhaving van de wet op de kernuitstap bevestigt", zegt Sara Van Dyck van Bond Beter Leefmilieu. “Nu is er meer dan ooit nood aan maatregelen om een degelijk energiebeleid op de sporen te krijgen. Het volstaat om het enorme potentieel op vlak van energiebesparing in België te benutten om de kerncentrales zoals voorzien in de wet vanaf 2015 te sluiten, zonder dat de bevoorradingszekerheid onder druk komt. Deze afbouw van de eenzijdige afhankelijkheid van kernenergie is een noodzakelijke voorwaarde voor de implementatie van een duurzaam energiebeleid. Een groeiend aantal maatschappelijke actoren vraagt dat er werk gemaakt wordt van een duurzame energietoekomst. Daarom voeren we vandaag samen met de ondertekenaars deze symbolische actie om onze eisen kracht bij te zetten."

Gezinsbond vraagt duurzaam energiebeleid

“Uiteraard voelen wij ons als middenveldorganisatie betrokken bij dit debat. Het toekomstige energiebeleid van dit land belangt ons allemaal aan", zegt gezinspolitiek secretaris Annemie Drieskens van Gezinsbond. "Het is belangrijk dat er zoveel mogelijk stemmen gehoord worden voor een duurzaam en toekomstgericht beleid. Daarom hebben we ons aangesloten bij Stop and Go.”

Ancienne Belgique koppelt cultuur en milieu

"De AB ondersteunt Stop and Go vanuit haar engagement voor milieubewust ondernemen. De Ancienne Belgique draait sinds 1 mei 2009 voor 100% op groene stroom en wil via deze en andere initiatieven aantonen dat cultuur en milieubewustzijn hand in hand kunnen gaan", zegt Dirk De Clippeleir, directeur van concertzaal Ancienne Belgique.

Naast organisaties kunnen ook particulieren zich aansluiten bij het platform door de petitie voor het behoud van de kernuitstap te tekenen. Al meer dan 80.000 mensen zetten hun handtekening.

Contact en meer info:

Sara Van Dyck, Bond Beter Leefmilieu, 0485 92 31 12

Eloi Glorieux, Greenpeace, 0475 98 20 93

Stop and Go is een initiatief van milieuorganisaties Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu, WWF en Inter-Environnement Wallonie dat de krachten wil bundelen vóór de kernuitstap en vóór een gecoördineerde en gedragen langetermijnvisie voor ons energiebeleid. Al 80 organisaties sloten zich aan. Voor meer nieuws en het volledige overzicht van ondertekenaars, surf naar www.stop-and-go.beof www.facebook.com/stopgobe.