Beroep tegen NEO - update: NEO I in openbaar onderzoek

UNIZO, Bral, IEB, BBL en ARAU stappen naar Raad van State tegen wijziging bestemmingsplan Heizel

Update 02/02/2018: Het NEO-project is in openbaar onderzoek van 25/01/2018 tot 23/02/2018. De officiële aankondiging vind je in de PDF onderaan.

In juli vorig jaar vernietigde de Raad van State de wijziging van het Gewestelijk Bestemmingsplan over het Heizelplateau. De Brusselse Regering deed een aantal cosmetische wijzigingen en keurde het Gewestelijk Bestemmingsplan opnieuw goed. UNIZO, Bral, IEB, BBL en ARAU stappen daarom opnieuw naar de Raad van State om deze wijziging te laten vernietigen.

De wijziging van het Gewestelijk Bestemmingsplan heeft maar één doel : de bouw van een megalomaan shoppingcentrum van 72000 m² mogelijk maken. Volgens het Interregionaal Platform voor Duurzame Economische Ontwikkeling Platform, heeft dit geen enkele meerwaarde voor de verhoging van de internationale aantrekkelijkheid van Brussel, tenslotte de hoofdfunctie van de Heizel. De verenigingen delen deze analyse. Bovendien blijft de impact op vlak van mobiliteit en leefmilieu onduidelijk. Een nieuwe effectenstudie, die in een recordtempo van 6 weken werd gemaakt, geeft geen bijkomende informatie. 

De werkwijze van de Brusselse Regering valt te betreuren. Ze creëert een juridisch kluwen van wijzigingen en afwijkingen, zonder rekening te houden met adviezen van o.a. de Gewestelijke OntwikkelingsCommissie. Ze respecteert ook niet de planologische volgorde, die men in dit dossier zou mogen verwachten. De basis, het Duurzaam Gewestelijk Ontwikkelingsplan, sleept al 5 jaar aan. De wijziging van het Gewestelijk Bestemmingsplan moet het mogelijk maken om een shoppingcentrum te kunnen bouwen zonder Bijzonder Bestemmingsplan.  Allemaal juridische uitzonderingen waarvoor geen argumentatie wordt voorgesteld, die leiden tot juridische onzekerheid en ook het gelijkheidsbeginsel schaden.

De verenigingen zijn verontrust over de ‘forcing’ die de Stad en het Gewest doorvoeren. Ze lijken geen rekening te willen houden met de socio-economische noden van de bewoners en ondernemers. Bovendien blijkt het bouwen van commerciële ruimtes vooral gestuurd te worden door vastgoedspeculatie en niet door de behoeften van de markt.

Ook het argument van de tewerkstelling is vals. De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven toont ook aan dat deze shoppingcentra geen tewerkstelling creëren, maar enkel verplaatsen. Bovendien verzwakken ze zo de stedelijke centra en de bestaande handelskernen.
Voor wat de mobiliteit betreft, gaat dit project lijnrecht in tegen de doelstelling van het Gewest om het gebruik van de auto te verminderen met 20 % tegen 2020. Dit project voorziet 6.700 verplaatsingen per uur op een gewone zaterdag (65.700 wagens per dag), zonder andere evenementen.

Het is tijd dat de Stad en het Gewest een evenwichtig project ontwikkelen voor het Heizelplateau. Er zijn daarvoor sterke uitgangspunten want de site ontvangt nu al 5 miljoen bezoekers per jaar. Binnen het huidig Gewestelijk Bestemmingsplan kan er ook de ‘gebruikelijke aanvulling’ van shopping toegevoegd worden (tot bijna 13.000 m²), meer dan voldoende om de verdere internationale ontwikkeling mogelijk te maken, zonder schade te creëren aan het bestaande handelsapparaat en nog meer mobiliteitsproblemen te veroorzaken.

Meer weten? Contacteer:

UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel : Anton Van Assche - 0478/444 119
IEB: Claire Scohier, 0473/667 505
BBL: Erik Grietens, 0474/406 394
BRAL: Steyn Van Assche, 0498/132 586
ARAU: Isabelle Pauthier, 02/219 33 45