"Dringend ingrijpen rond voetgangerszone"

Nog voor Beliris begint met de heraanleg van de centrale lanen en het Beursplein in Brussel, vraagt BRAL aan de Stad Brussel om enkele intelligente mobiliteitsingrepen te doen. Het stadsbestuur hoeft niet te wachten tot de werken van start gaan om de opmerkingen uit omliggende wijken ter harte te nemen.

De verkeerstellingen zijn achter de rug en werden publiek gemaakt. In de vergunningsaanvragen die vandaag voorliggen ontdekken we waar de zwarte punten zich bevinden. We lezen nu zwart-op-wit waar het goed en waar het fout loopt met het circulatieplan rondom de voetgangerszone. Het is vandaag het moment om naast de heraanleg ook aanpassingen aan het circulatieplan door te voeren. De Stad Brussel moet ook buiten de nieuwe voetgangerszone de publieke ruimte kwalitatiever maken. Dat kan met enkele simpele, maar gedurfde ingrepen:

Laat geen transitverkeer meer toe in de Zespenningenstraat

Breng de Wolvengracht terug op één rijvak en geef plaats terug aan de bussen en fietsers

Maak werk van een wettelijk verankerd en doordacht Gemeentelijk Mobiliteitsplan (GemOP) dat de levenskwaliteit in alle wijken verbetert

 

Daarvoor moet de Stad Brussel wel afstand nemen van de idee-fixe dat de bestaande publieke parkings in de Vijfhoek per se bereikbaar moeten zijn via een zogeheten 'bestemmingslus', die als een soort mini-ring rondom de voetgangerszone loopt en op verschillende plaatsen voor problemen zorgt.  Auto's naar een parkeergarage brengen kan ook, naar Gents voorbeeld, via een lussenplan en door op een nog bredere schaal na te denken over de mobiliteit in de Vijfhoek. Nu de eerste parkeergeleidingsborden op de Kleine Ring staan en geactiveerd zijn, kan de Stad vandaag maatregelen nemen om die verkeersstromen in goede banen te leiden.

* BRAL dient op 10 april een bezwaarschrift bij de overlegcommissie van de Stad Brussel, naar aanleiding van het openbaar onderzoek voor de heraanleg van de Centrale Lanen en het Beursplein. Je vindt het als bijlage hieronder.