Duurzame bibliotheek voor babyspullen in blijde verwachting

Foto: Sander de Wilde

Wie tot voor kort een kindje verwachtte in Brussel had misschien wel pech: spullen ontlenen bij de Babytheek, de bib voor babyspullen in Elsene, was niet meer mogelijk. Er was zo’n toevloed aan nieuwe leden dat er een ledenstop kwam. Gelukkig komt daar snel verandering in: met de campagne Brussel Helpt van BRUZZ wil de Babytheek meerdere plekken in Brussel ondersteunen. Zo kunnen ze nog meer jonge gezinnen gelukkig maken met betaalbare babyspullen. BRAL sprak met Eva van Netwerk Bewust Verbruiken én Katrien van Be Planet, die mee aan de wieg stonden van de Babytheek. Wist je trouwens dat BRAL mee aan de wieg stond van Be Planet? En zo is de cirkel rond.

Eva, hoe is de Babytheek ontstaan?

De Babytheek ontstond in de schoot van Netwerk Bewust Verbruiken, een sociaal-culturele organisatie die al 20 jaar actief is. Netwerk Bewust Verbruiken stimuleert volwassenen om duurzame keuzes te maken. Omdat je babyspullen maar kort nodig hebt, wilden we testen of het zou werken als je ze zou uitlenen, zoals bij een bibliotheek.

Het Gemeenschapscentrum Elzenhof vonden we bereid om het idee uit te proberen. Ze hadden al een werking rond jonge kinderen, een goede locatie en iemand die zich ermee wilde bezig houden. Voor een eerste financiële impuls hebben we deelgenomen aan een projectoproep voor duurzame burgerinitiatieven van Be Planet. Dat is ondertussen vier jaar geleden.

Katrien, hoe droeg Be Planet bij aan de Babytheek?

Be Planet ondersteunt duurzame burgerinitiatieven. We zoeken bedrijven of geldschieters die een bijdrage willen leveren aan een duurzame toekomst door dergelijke initiatieven te sponsoren. Dankzij de steun van een Brussels reisagentschap konden Eva en Sarah een eerste Babytheek oprichten samen met de fondsen die ze via een crowdfunding-campagne hebben ingezameld.

Daarnaast, Katrien, nam je ook een persoonlijk engagement op bij de Babytheek?

Katrien: Ja, ik werd ook vrijwilliger voor de Babytheek na de geboorte van mijn dochter. Dat was heel plezant. Je draagt bij aan de maatschappij en kan mensen helpen, maar je krijgt er ook wat van terug: raad over het moederschap, een gezellige babbel, …

Eva: De Babytheek werkt met vrijwilligers en dat is een onbetaalbare inzet. Het is een ongedwongen plek om elkaar te ontmoeten.

Hoe draag de Babytheek bij aan een duurzamere wereld?

Eva: De Babytheek is een sociaal en een ecologisch verhaal. Het gaat om het gebruiken van objecten in plaats van bezit. Dat is iets waar we mensen in willen meekrijgen, want gaandeweg zijn we verloren dat we bijvoorbeeld spullen doorgeven binnen familie of vrienden. Terwijl nieuw daarom niet beter betekent. Concreet kunnen mensen vier items per keer uitlenen en zo vaak ruilen als je wil aan 20 euro per jaar.

Katrien: Als je een kind krijgt, krijg je ook een andere kijk op je bestaan. Mijn kind blijft langer op de planeet dan ik. Je denkt na over manieren om ervoor te zorgen dat je die planeet in een goede staat kan doorgeven aan je kind.

Eva, jullie hebben al een spulleninzameling achter de rug. Hoe was dat?

Mensen vonden het fijn om kennis te maken met de Babytheek en hun spullen te brengen. Mocht je het net gemist hebben, kan je Sarah Van Riel (sarah.vanriel at vgc.be) contacteren. We waren blij verrast met de opkomst, ondanks corona en de herfstvakantie kregen we toch veel spullen binnen. Je kon de babyspullen afzetten bij gemeenschapscentra die ook mee communiceerden. Hun betrokkenheid was heel leuk.

Waarom zoeken jullie nu giften voor de Babytheek?
Eva: We moeten nu gezinnen weigeren die gebruik willen maken van de Babytheek, omdat we ons maximum hebben bereikt. Dat is natuurlijk jammer. Omdat de vraag er is, willen we het aanbod uitbreiden.
Andere organisaties lieten al weten dat ze ook een Babytheek wilden oprichten, Brussel Leefmilieu wil steunen om het veld klaar te maken. En dan kwam BRUZZ die ons nomineerde als goede doel van Brussel Helpt.

Het doel is om zo lokaal mogelijk nieuwe Babytheken op te richten, mogelijks in de schoot van andere organisaties die al doen aan wijkontwikkeling. Met elke 10.000 euro kan een nieuwe Babytheek opstarten (platform, spullen, inrichting van een lokaal, communicatie, vrijwilligers ondersteunen). We willen de kennis en ervaring die er is, delen in een kant-en-klaar pakket aan andere organisaties. Daarvoor hebben we de vzw Arlette opgestart, naar het allereerste lid van de Babytheek in het Elzenhof. Die vzw zal drietalig kunnen uitreiken naar de Brusselse gezinnen.

Katrien, jullie eerste impuls was heel belangrijk voor een initiatief als de Babytheek. Welke initiatieven heeft Be Planet nog gesteund in Brussel?

In Brussel hebben we de Buumplanters gesteund die via boomplantacties Brussel groener wil maken. Dankzij een financiële bijdrage van Be Planet hebben zij bomen en struiken gekocht om vervolgens aan Brusselaars uit te delen. Onze hulp diende als springplank van een feitelijke vereniging naar de vzw No way back, die inmiddels ook ijvert voor het tegengaan van waterverspilling door opgepompt grondwater op bouwwerven te recupereren en hergebruiken. Velo m² zet mensen aan om meer zachte mobiliteit te gebruiken en duurzame energie op te wekken. Ook Permafungi kreeg steun van ons net als La ferme Maximilien. Deze kinderboerderij in de Noordwijk kreeg heel veel oud brood van de buurtbewoners. Ze konden het niet allemaal aan de dieren geven en wilden het ook niet weggooien. Zij bedachten een manier van biodigestie, brood als brandstof voor energie en meststof.

Hoe kunnen initiatieven steun krijgen van Be Planet, Katrien?

We werken enkel op basis van een projectoproep die gelanceerd wordt in functie van de beschikbare fondsen die we via verschillende kanalen werven. Momenteel loopt er een projectoproep in Elsene in het kader van het participatief budget van de gemeente. Om dit in goede banen te leiden organiseren we de campagne Proximity die een ecosysteem van verschillende actoren samenbrengt - de gemeente, burgers, verenigingen, bedrijven en ondernemers – die zich inzetten voor duurzame en solidaire bottom-up initiatieven in hun buurt.

Elsene is nu op zoek naar dergelijke initiatieven, dus waag zeker je kans! De oproep loopt af op 11 december. We ondersteunden de initiatiefnemers ook met workshops om hun project te verbeteren om hun slaagkansen op financiële steun te vergroten. Ben je een bedrijf of ondernemer in Elsene dat een steentje wil bijdragen, dan mag je je ook aanbieden als lokale bedrijfspartner op elsene.proximitybelgium.be.

Tot slot: wat kunnen de Brusselaars van BRAL voor jullie betekenen?

Eva: Voor de Babytheek kunnen mensen mee de campagne ondersteunen door een abonnement van 20 euro te doneren. Dat kan op de website van BRUZZ tot de avond van 27 november. Erna kan je terecht op ons rekeningnummer VDK Bank BE 86893944109250. Deel die boodschap gerust mee!

We kunnen ook steeds goede connecties gebruiken voor kandidaten om een eigen Babytheek op te starten. We roepen gemeentes en organisaties op om te kijken of een Babytheek bij hen past om de eigen werking mee te versterken (crèche, bib, rusthuis met een lokaal, gemeenschapscentra, …). Je kan dat zo breed zien als je wil, het enige wat we vragen is een toegankelijke locatie voor kersverse ouders.

En last but not least, wie op zoek is naar een nieuwe uitdaging als vrijwilliger net zoals Katrien dat deed, mag zich zeker aanmelden om de nieuwe Babytheken te ondersteunen via info at babytheek.be.

Katrien: Be Planet roept je op om je ideeën te geven om Elsene duurzamer te maken via elsene.proximitybelgium.be. Wanneer projecten gekend zijn in de tweede fase, kunnen we analyseren wat denoden zijn, en zal je kunnen steunen in natura of een handje helpen. Tot slot zijn we op zoek naar een tweetalige stagiaire commmunicatie én coordinator van de stichting. Ook daar: waag je kans!

Bedankt voor het interview, Katrien en Eva, en nog veel succes!

Maya Maes