Het ideale Laken-Jette? Alvast geen hoofdweg door het park

De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Voor de KWB Laken-Jette dé aanleiding om op 8 mei een fietstocht met kandidaat-gemeenteraadsleden van Brussel Stad en Jette te organiseren. Inwoners van Jette en Laken konden inbrengen wat volgens hen de ideale gemeente is. BRAL was erbij. We legden voor ons hét pijnpunt bloot dat de gemeente moet aanpakken: het megalomane NEO-monster.

Het wijkcomité Triangle-Houba verzet zich tegen NEO1, zolang het project auto's en vuile lucht aanzuigt en het park van Laken doorklieft. Teken de petitie als je het park van Laken en de levenskwaliteit op de Heizel wil beschermen.

Als we één stemadvies mogen geven, dan is het: verkies politici die voluit kiezen voor haar bewoners.

Wat betekent dit voor BRAL in Laken-Jette? Dat men het megalomane NEO woon- en winkelproject moet inperken om buurten en inwoners niet te verdringen. Zoals het er nu uit ziet, is dit helaas wat eraan zit te komen. Als NEO er komt, wordt het vehikel het grootste winkelcentrum van België. Met zijn 72.000 m² klopt het niet alleen het Wijnegem Schopping Center (60.250 m²) qua oppervlakte. Het betekent ook een onnodige toevoeging aan de bestaande vierkante meters van City 2 (51.000 m²) en Dockx (44.000 m²).

Zeg je winkelcentrum, dan zeg je ook meer verkeersellende, parking en luchtvervuiling.

Zeg je winkelcentrum, dan zeg je ook meer verkeersellende, parking en luchtvervuiling. En dat aan een belangrijk verkeersknooppunt dat al jaren erkend is als een plek met structurele files. Het is niet voor niets dat de Vlaamse Overheid zich recent heeft uitgesproken tegen NEO. We zetten de belangrijkste knelpunten nog eens op een rijtje.

4500 autoverplaatsingen per uur extra

Het project veroorzaakt meer dan 4500 autoverplaatsingen per uur. Wat nu al één van de meest filegevoelige plekken van het Gewest is, zal dit onmogelijk kunnen slikken. Verkeersellende alom dus. De kaart geeft een beeld van de te verwachten verkeersellende op zaterdag. Zullen shoppers echt zin hebben om hun zaterdag in de file te verprutsen?  

Luchtkwaliteit

De enorme verkeersstroom die het winkelcentrum veroorzaakt, kan niet anders dan een zeer negatieve impact hebben op de luchtkwaliteit. Pittig detail: een groot deel van de perimeter overschrijdt nu al de Europese normen voor luchtkwaliteit. Over de impact op de luchtvervuiling lezen we in de effectenstudie onder meer:  “De bijkomende luchtvervuiling bij de woonzones ten noorden (Magnolialaan) zal gevoelig stijgen en is niet te verwaarlozen.” De opstellers stellen dan ook terecht: “Het zou verkiesbaar zijn om te vermijden dat de belangrijkste toegangswegen tot het project via woonzones worden voorzien.”

“In de nabije perimeter staan verscheidene scholen, crèches, rusthuizen en ziekenhuizen.”

We vullen aan dat de Magnolia –en Keizerin Charlottelaan ook scholen en een crèche staan. Iets verder zijn er nog meer scholen, crèches, rusthuizen en een ziekenhuis. Willen we dat zij nog meer last ondervinden van extra luchtvervuiling? Wij stellen: beter vermijden dan laten lijden. Een overheid heeft de plicht een afweging te maken tussen de (private) economische winsten van een winkelcentrum en de (publieke) economische kosten van een slechtere gezondheid van haar bevolking.

Een op -en afrit door het park van Laken (4 rijvakken)

De effectenstudie schuift het A12-scenario naar voor om het ‘gewone’ lichte vervoer te leiden. Het A12-scenario verbindt de autostrade met het winkelcentrum via een verbindingsweg die dwars door het park van Laken gaat. De eigenlijke attestaanvraag én de overlegcommissie bevestigen deze optie. De leveringen zouden dan weer gebeuren via de ‘verbindingsweg’ die via parking C in verbinding staat. Die weg kreeg ook om die reden een vergunning.

3600 auto’s per uur door het park van Laken op een zaterdag is geen goed idee.

We kunnen kort zijn: 3600 auto’s per uur door het park van Laken op een zaterdag is geen goed idee. De exacte vorm is onduidelijk, maar men spreekt over een open tunnel. Dit verminkt een historisch park met een zeer belangrijke sociale en recreatieve functie voor alle Brusselaars. En het vergiftigt de beleving van iedereen die in het weekend een ‘rustige en groene’ omgeving zoekt.

Impact op handel

Niemand vraagt om meer commerciële ruimte. Met 140.000 m² leegstaande winkeloppervlakte in het Brussels Gewest zal dit shoppingcenter niet bijdragen aan een oplossing. Is dat het project waarmee deze stad zich internationaal op de kaart wil zetten? Wie heeft hier wat aan? Jobs levert het alvast niet op. De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven toonde al aan dat die jobs zich gewoon verplaatsen.

Herteken het project met de bewoners in gedachten

Samen met het buurtcomité Triangle-Houba en de KWB Laken-Jette hopen we dat de Brusselse overheden voluit kiezen voor haar bewoners en het project grondig hertekenen. Het volstaat om het commerciële luik van het project terug te schroeven tot redelijke proporties om deze nachtmerrie te stoppen.

We bedanken de KWB om ons uit te nodigen zodat we onze visie op NEO konden uitleggen aan de toekomstige bestuurders van Brussel-Stad. Een volledig verslag van de fietstocht vind je in de bijlages.

Spreek jouw steun uit voor een grondige wijziging van het megalomane NEO-monster door de petitie te tekenen van het wijkcomité Triangle-Houba.