Jobaanbieding (onbepaalde duur) Coördinatie Klimaatcoalitie

De Klimaatcoalitie is op zoek naar iemand die kan instaan voor de coördinatie van het netwerk en van het secretariaat. De Klimaatcoalitie is een nationale vzw die meer dan 80 organisaties van het Belgische middenveld verenigt (natuur en milieu, ontwikkelingshulp, vakbonden, mutualiteiten, jongeren, burgerbewegingen) rond het thema van klimaatrechtvaardigheid. Ze oefent druk uit op beleidsmakers voor sterke maatregelen en ze mobiliseert een breed publiek voor een sociaal rechtvaardige en klimaatvriendelijke samenleving. Als coördinatrice/-tor werk je onder het directe toezicht van de voorzitter van de vzw, de leiding van het Bureau van de raad van bestuur en in overleg met de organisaties die instaan voor de coördinatie van de werkgroepen (politieke WG, mobilisatie WG en andere WG al naargelang de noden). Je zorgt voor het beheer van het secretariaat van de vzw alsook voor de operationele en logistieke coördinatie van de projecten. Je komt als enige werknemer van de vzw terecht in een boeiende werkomgeving waarin je enerzijds met zeer veel mensen en organisaties zal samenwerken en anderzijds een grote mate van initiatief en zelfstandigheid aan de dag moet leggen.

Functiebeschrijving

1. Projectbeheer, met name:

 • Mobilisatie van de lidorganisaties van de Klimaatcoalitie om hun deelname aan het verenigingsleven en aan het mobilisatie- en beleidswerk te verzekeren ;
 • Dialoog en overleg met andere middenveldsorganisaties en burgerbewegingen met het oog op klimaatrechtvaardigheid;
 • Mobilisatie van de Belgische bevolking met het oog op klimaatrechtvaardigheid, in het bijzonder door de organisatie van betogingen en publieke evenementen ;
 • Communicatie ten aanzien van de verschillende doelgroepen, door afhandeling met de traditionele media, het gebruik van sociale media en het opzetten van communicatiecampagnes ;

2. Administratieve, logistieke en financiële coördinatie :

 • Voorbereiding en verslaggeving van de vergaderingen met de organen van de vzw, ondersteuning van de werkgroepvergaderingen ;
 • Regelmatige aanpassing van de website, beheer van sociale media (Facebook, Twitter), redactie van de maandelijkse nieuwsbrieven (alles in Nederlands en Frans) ;
 • Contact met de leden en extern : beheer van het brief- en mailverkeer van de vzw, vragen beantwoorden en in contact brengen met de bevoegde personen
 • Beheer van de boekhouding en financiën : in overleg met de penningmeester, regelmatig beheer van de boekhouding, opstellen van de jaarlijkse begroting en jaarrekening ;
 • Opstellen van de subsidieaanvragen en activiteitenrapporten.

Profiel van de kandidaat

 • Diploma hoger onderwijs
 • Tweetaligheid NL/FR cruciaal : foutloos kunnen schrijven en spreken in beide talen, basiskennis van het Engels vereist
 • Veel zin voor initiatief en autonomie
 • Zeer goed vermogen om in groep te werken, in dialoog te treden en te netwerken
 • Kennis van het Belgische middenveld en een profesionnele of activistische ervaring direct gerelateerd aan het klimaat zijn een pluspunt
 • Computervaardigheden en ervaring met courante formats voor tekst- en beeldverwerking
 • Zekere flexibliteit voor avond- en weekendwerk wanneer het nodig is (bijvoorbeeld bij het organiseren of ondersteunen van een actie)

Aanbod

 • Contract van onbepaalde duur, voltijds (4/5 VTE bespreekbaar)
 • Paritair comité 329.03, niveau B1
 • Werkplaats : Brussel, op het kantoor van een lidorganisatie

Aanwervingsprocedure

 • Schriftelijke kandidatuur (CV en motivatiebrief) ten laatste op 05/09/2021 naar: info@klimaatcoalitie.be
 • Start van het contract gewenst vanaf 1 oktober 2021  Een schriftelijke proef (op afstand) voorzien in de week van 13/09/2021, vervolgens een (live) gesprek na selectie in de week van 20/09/2021