Metro-dossier: bekijk de impact regionaal

De regionale verkiezingen zijn achter de rug en de kaarten liggen anders. Wat doet de volgende Brusselse regering met het metro-dossier? Dat is nog koffiedik kijken. Ondertussen dendert de machine verder.

Voor het stuk metro noord zijn we toe aan de voorstudie. Op donderdag 4 juli luistert de overlegcommissie naar de adviezen over wat er best bestudeerd wordt.

BRAL stuurde alvast haar advies in.

  • Eerst en vooral vragen we om de impact van de metro ruim te zien: kijk niet enkel naar de onmiddellijke omgeving van het vooropgestelde traject en de stations. Een lijn met een regionale en structurerende roeping verdient ook een mobiliteitsstudie op regionale schaal. Met inbegrip van de hertekening van het hele MIVB net in functie van deze metro.
  • Daarnaast vragen we een uitgebreid hoofdstuk over de tram 55. Wat als de tram verdwijnt? Wat zouden de gevolgen voor de lokale mobiliteit in Schaarbeek en Evere zijn? En wat als de tram blijft? Welk middel kan het best het capaciteitsvraagstuk oplossen? BRAL pleit ervoor om alle pistes grondig te bestuderen.

We hopen alvast dat de overlegcommissie zal luisteren naar onze bezwaren! Het volledig bezwaarschrift vind je in de bijlage.

De opinie van BRAL over de metro vind je in onze publicatie ‘To metro or not to metro’.

BRAL reageerde op BRUZZ over de uitbreiding van de metro naar aanleiding van ons bezoek aan de formateurs.