PAD WET/Europese Wijk - Grote uitdaging: mobiliteit

De Richtplannen van Aanleg zullen het uitzicht bepalen van een aantal omvangrijke gebieden in onze stad voor de komende decennia. BRAL werpt een kritische blik op de belangrijkste strategische én (gedeeltelijk) wettelijk bindende plannen. In deze bijdrage: Wet/Europese Wijk. Lees de presentatie hier.

Een van de grote uitdagingen in de Europese wijk is de mobiliteit. De wijk wordt nu overspoeld door auto’s en met de toekomstige ontwikkelingen in het vooruitzicht, zal dat er niet beter op worden. Het Gewest is zich hiervan bewust en schuift de overgang van individueel autoverkeer naar fietsen, openbaar vervoer en deelauto’s naar voor als een belangrijke doelstelling. Mooi. Maar hoe?

Dat blijft ons onduidelijk. Er wordt een beetje makkelijk van uitgegaan dat de auto’s in de nabije toekomst wel uit de stad zullen verdwijnen en dat het probleem zichzelf wel zal oplossen. Al dan niet door een of andere vorm van slimme kilometerheffing of zonale heffing.

Andere auto-infrastructuur nodig

Maar zolang de Weststraat en Belliardstraat brede toegangspoorten blijven, zal het verkeer blijven binnenstromen. Kortom: ook de auto-infrastructuur moet worden aangepast. 

We vragen dan ook - samen met het buurtcomité van de Europese wijk, GAQ - dat deze autogoten teruggebracht worden tot 3 rijstroken zodat er plaats vrijkomt voor brede voet- en fietspaden.  Check hier ook de andere mobiliteitsvoorstellen van de GAQ.

Daarnaast moeten de alternatieven natuurlijk beter worden uitgewerkt, zodat het verkeer beter stroomopwaarts kan opgevangen worden. Daarvoor is er overleg nodig onder andere met de NMBS over de realisatie van het Gewestelijk Expresnet (GEN). Dat mag niet wegnemen dat dit Richtplan van Aanleg volop op moet inzetten op deze modal shift.

Effecten op het milieu

Het RPA bouwt verder op de ‘gezoneerde gewestelijke stedenbouwkundige verordening’ (GGSV, RRUZ voor onze Franstalige vrienden). Dit werd al in 2013 voor het stadsproject Wet opgesteld. IEB en BRAL gingen toen, gesteund door de lokale wijkverenigingen en wijkbewoners, tegen deze verordening in beroep. In juni dit jaar wonnen we de zaak. Ook het Europese Hof voor Justitie was het met ons eens dat de effecten van dit plan (o.a. op mobiliteit en milieu) wel degelijk grondig moeten worden bestudeerd. Check dit artikel van IEB over de grond van deze zaak. Met de opstart van dit RPA liep de regering al vooruit op de juridische mankementen van dit planningsinstrument. Deze keer wordt er wel degelijk een effectenstudie gemaakt en mobiliteit maakt wel degelijk deel uit van het plan (al is dat dus voorlopig vooral theorie).

Densiteit

Maar au fond blijft dit dus vooral een plan dat een oplossing zoekt voor een hogere densiteit aan kantoren en woningen in de perimeter. Ook nu nog wil men – gelukkig – meer woningen en andere functies brengen in een wijk die wordt gedomineerd door kantoren. Maat het is ons onduidelijk hoe het RPA dit wettelijk gaat kunnen afdwingen. Hoe dan ook, wij steunen die intentie. Wat de woningen betreft, steunen we dan weer de Brusselse Bond voor het Recht op Wonen. Privé-projecten met meer dan 1000 m² woningen moeten 15% sociale woningen bevatten en privé-projecten met meer dan 10.000 m² 25% sociale woningen.

We steunen ook de intentie van het Gewest om werk te maken van een kwaliteitsvolle publieke ruimte. Het terugbrengen van het aantal rijstroken in de Wet- en Belliardstraat kan daar alvast eenvoudig toe bijdragen.

Effectenstudie met effect, graag

Als laatste uitten we dezelfde bezorgdheid als die aangaande de GGSV, namelijk dat men leert van de effectenstudies die men uitvoert. Dat was toen niet echt het geval. Bovendien waren de gemaakte toegevingen toen te opzichtig in functie van private ontwikkelingsprojecten. Ook dat willen we vermeden zien in het uiteindelijke RPA. Check ons bezwaarschrift uit 2013 voor al onze bezorgdheden en extra onderbouwing.

BRAL geeft deze opmerkingen ook door aan Perspective.Brussels. Wil je ook reageren op dit infomoment? Dat kan! Stuur een mail naar pad-rpa@perspective.brussels  en dit nog tot woensdag 11 juli.

Heb je vragen over deze PAD? Stel ze aan steyn@bral.brussels.