Persbericht: 30% sociale woningen in GOMB-project Tivoli: stap in goede richting

Persbericht

BBRoW (Brusselse Bond voor het Recht op Wonen), Bral en IEB (Inter-Environnement Bruxelles) reageren tevreden op de beslissing van de GOMB om 30% sociale woningen te realiseren op de Tivoli-site in Laken. Een praktijk die volgens de organisaties zou moeten toegepast worden voor alle grote projecten, zelfs wanneer het over privé-projecten gaat.

Niet ver van het kanaal in Laken zullen er op de Tivoli-site, een terrein van 3,8 hectare in handen van de overheid, 450 nieuwe woningen komen (waaronder 30% sociale woningen en 70% geconventioneerde woningen), uitrustingen (waaronder 2 crèches) en productieruimtes.  Dit alles wordt bevestigd in de openbare aanbesteding die de GOMB (Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij Brussel), eigenaar van het terrein, midden maart heeft gelanceerd.

Voor Bral, BBRoW en IEB is deze beslissing een eerste stap in de goede richting. De GOMB gaat hiermee in op onze eisen die we formuleerden bij de toekenning van de verkavelingsvergunning in juli 2011.

Tivoli is een openbaar terrein en moet daarom worden gebruikt om een antwoord te bieden op de meest dringende woonbehoeften. Gezien het gebrek aan sociale woningen in Brussel, is de realisatie van 30% sociale woningen op Tivoli (135 eenheden) het absolute minimum. Vandaag staan 40.000 gezinnen op de wachtlijst terwijl er maar 38.000 sociale woningen zijn.

Een praktijk die moet worden toegepast voor alle grote projecten

Door het gebrek aan beschikbare bouwterreinen, de moeilijkheden voor de overheid om de private woningmarkt te omkaderen, is het absoluut noodzakelijk om alle pistes aan te grijpen om het aantal sociale woningen te verhogen. De overheid geeft vandaag algemeen te weinig afdoende antwoorden op de huisvestingscrisis, die in het bijzonder de gezinnen met beperkte middelen treft.

In de Brusselse context is het opleggen van een quotum van 30% sociale woningen voor grote projecten, ook van privé-promotoren, daarom een noodzakelijke maatregel.

Bij wijze van voorbeeld: een quotum van 30% sociale woningen voor de voorziene huisvesting  op Tour & Taxis, het RAC (Rijksadministratief Centrum) en de Guldenvlies zou op korte termijn 680 bijkomende sociale woningen opleveren.

Een belangrijke nuance

Voor het Tivoli-project zijn de voorwaarden voor eventueel herverkoop of verhuring van de geconventioneerde woningen, net zoals bij alle projecten van de GOMB,  nogal ruim. Nochtans hebben de oorspronkelijke kopers van een GOMB-woning een belangrijke gewestsubsidie gekregen en hebben ze hun woning 30% onder de marktprijs kunnen kopen.

Bral, BBRoW en IEB vinden daarom dat er bijkomende voorwaarden moeten komen:

- bij verkoop van de woning: inkomensvoorwaarden voor de kopers en beheersing van de verkoopprijs

- bij verhuur moet de eigenaar zijn woning toevertrouwen aan een sociaal verhuurkantoor

Die voorwaarden zouden zo snel mogelijk in de beheersovereenkomst moeten worden opgenomen waarover de Brusselse regering en GOMB al een hele tijd onderhandelen.

 

Contact:

An Descheemaeker, coördinatrice Bral, GSM 0477 26 93 14
Werner Van Mieghem, Brusselse Bond voor het Recht op Wonen: 02 502 84 63
Thierry Kuyken, Inter-Environnement Bruxelles: 02 893 09 18