Persbericht: Hôtel Central/Visverkopersstraat: "Brusselse regering mag vergunning niet verlenen"

Persbericht

 

In het huizenblok van het voormalige Hôtel Central in centrum Brussel hebben twee handelaars, kapperszaak Michel Hairfashion en restaurant de la Bourse, hun pand moeten verlaten. De privé-eigenaar verkiest om twee bloeiende buurtgerichte handelszaken buiten te gooien om er een buitenproportioneel grote handelszaak in onder te brengen. In 2008 en 2009 gaf de Stad Brussel al twee keer een negatief advies (vooral om stedenbouwkundige redenen) over de vergunning. Nu – na een juridische strijd van ruim twee jaar en een uitspraak van de handelsrechtbank - moet het Gewest zich over die vergunningsaanvraag uitspreken.

BRAL (Brusselse Raad voor het Leefmilieu), Inter-Environnement Bruxelles (IEB), ARAU en het Comité ter Verdediging van de Bewoners van Brussel-Centrum vragen aan de Brusselse regering om niet in te gaan op de uitbreidingsplannen van de privé-eigenaar. Die zijn namelijk in strijd met eerder gemaakte afspraken tussen de bezetters van Hôtel Central, de Stad Brussel en de toenmalige promotor, met het Bijzonder Bestemmingsplan (BBP) nr. 80-41 voor de « Orts-Devaux » (juli 1997) en met de uitgesproken ambities van de Stad Brussel om van de Dansaertwijk « geen tweede Nieuwstraat » te maken.

Het volledige persbericht (FR), dat tevens onze oproep aan de Brusselse regering is, vindt u als bijlage.

Meer weten over de geschiedenis van dit dossier? Klik hier.

Contact:

Joost Vandenbroele

stafmedewerker stedenbouw & communicatieverantwoordelijke

| Zaterdagplein 13 – 1000 Brussel |

|T02 217 56 33 | M 0473 85 35 37|