Persbericht: Nieuwe metrolijn is niet de beste oplossing (SMoB)

Persbericht

De uitbreiding van het metronet werd tijdens de voorbije verkiezingsperiode prominent naar voor geschoven door een aantal politieke partijen en door de MIVB. Een nieuwe metrolijn naar Schaarbeek en Ukkel, wordt hierbij steevast voorgesteld als een mirakeloplossing voor de mobiliteitscrisis in Brussel. 

Enige terughoudendheid is hier evenwel op zijn plaats, zeker gezien de astronomische kostprijs van elke nieuwe metrolijn. Geconfronteerd met de economische crisis en de verminderende inkomsten voor de Federale en Gewestelijke overheden, moet de nieuwe gewestregering, volgens SMoB , een platform van mobiliteits- en milieuorganisaties, de juiste prioriteiten vastleggen.

De uitdagingen voor de volgende Brusselse regering op het vlak van openbaar vervoer, zijn zeker niet gering. Meer en beter openbaar vervoer in en naar Schaarbeek en Ukkel is daar een wezenlijk onderdeel van. De vraag is of een metrolijn dan wel goedkopere en efficiëntere bovengrondse alternatieven hiervoor het meest aangewezen zijn.

De mobiliteits- en milieuorganisaties, verenigd in het platform SMoB, willen de volgende prioriteiten meegeven aan de regeringsonderhandelaars:

* Stop met het debiteren van slogans. Vooraleer beslist wordt om een nieuwe metrolijn te graven, moeten eerst de (allicht) efficiëntere en (zeker) goedkopere bovengrondse alternatieven ernstig bestudeerd worden: bussen en trams in eigen bedding, verkeerslichtenbeïnvloeding, verkeerscirculatieplannen om straten met trams te ontlasten, de Tram-Trein en ecologische bussen met hoogdienstniveau...

* Een euro kan je maar één keer uitgeven: Brusselaars vragen eerst en vooral aantrekkelijkere frequenties, vooral 's avonds en in het weekend, betere aansluitingen op overstappenpunten, meer eigen beddingen en een verdere modernisering van het rollend materieel.

* Dring bij de Federale Overheid aan op een snelle implementatie van het Gewestelijk Expres Net (GEN). Een GEN dat ook bruikbaar is voor de Brusselaars met aantrekkelijke frequenties en voldoende haltes. Terwijl het huidige metronetwerk eerder van Oost naar West is georiënteerd, doorkruist het spoorwegnetwerk het Brussels Gewest vooral van Noord (Schaarbeek) naar Zuid (Ukkel). Het GEN kan op deze as de nood lenigen aan snelle en comfortabele verbindingen in Brussel.

* Leg voldoende moed aan de dag bij de aanleg en verdeling van de publieke ruimte. Wil men vlotte trams en bussen in de stad, dan zal de auto een stap terug moeten zetten. De publieke ruimte is niet rekbaar en daarom dringt een duidelijke keuze voor milieuvriendelijke mobiliteit zich op. Dit vergt politieke moed, maar waarom zou in Brussel niet kunnen wat in Franse steden als Parijs, Straatsburg, Nantes, Lyon wel kon?

Verdedigers van de nieuwe metrolijn willen vooral het huidige autogedoogbeleid handhaven. Een beleid dat evenwel -op relatief korte termijn- gedoemd is te mislukken. Beleidsmakers die het openbaar vervoer onder de grond willen stoppen, ontlopen hun verantwoordelijkheid bovengronds.

IRIS2, het strategisch mobiliteitsplan voor Brussel, is uiteindelijk niet goedgekeurd geraakt door de vorige regering. Er ligt werk op de plank voor de aantredende Brusselse regering.

Contact:

- Ben Bellekens: Brusselse Raad voor het Leefmilieu (Bral): 0486 180 619
- Jerome Matagne: Inter-Environnement Bruxelles: 02 893 09 09


SmoB (Sustainabele Mobility for Brussels): het Brussels platform van milieu- en mobiliteitsorganisaties. Ondertekenden mee dit communiqué: Inter-Environnement Bruxelles (IEB), Brusselse Raad voor het Leefmilieu (BRAL), Association de Comités de Quartier Ucclois (ACQU), Atelier de recherche et d'action urbaines (ARAU), NoMo-Autrement mobile, Forest Interquartiers, Comité de défense des Habitants de Bruxelles-Centre, Fietsersbond, FOE Bruxsel, Groupe de Recherche et d'Action des Cyclistes Quotidiens (GRACQ), Johanna.be, La Ligue des Familles (Bruxelles), Placeovelo, Provélo, Wolu-Inter-Quartiers (WIQ), 4X4 Info.