Publicatie: "De Josaphatsite, zegt je dat iets?"

De Josaphat site bevindt zich op de grens tussen Schaarbeek en Evere. Deze bijzondere plek is vandaag eigendom van de Brusselse publieke overheden. Zij willen hier de komende jaren een grote woonwijk bouwen. In afwachting van de eerste steenlegging is er nog heel wat mogelijk. Zowel vandaag (tijdelijk gebruik) als morgen (wat moet hier komen en hoe?). 

Sinds enige tijd volgt BRAL de toekomstplannen op de voet, dit zowel op gewestelijk- als op lokaal niveau. We steunen daarbij de aanwezige burgerinitiatieven en gaan het gesprek aan met de overheid om een concrete samenwerking tot stand te brengen. We tonen aan dat burgers een volwaardige partner kunnen zijn in het proces van stadsontwikkeling en stimuleren de verschillende betrokken actoren om samen ‘stad te maken’.

Samen met de lokale initiatieven, gegroepeerd onder de vzw Josaph’Aire, richten we ons tot de overheid om een gebruiksovereenkomst voor de site te krijgen én om te bespreken hoe de tijdelijke activiteiten kunnen geïntegreerd worden in de definitieve ontwikkeling. Met Commons Josaphat richten we ons dan weer eerder op de toekomstige bouwprojecten en stellen we voor om in echte coproductie een huizenblok te realiseren. Aan ambities geen gebrek!

We zochten naar de gepaste publicatievorm voor de boodschap die we wilden overbrengen. Het werd een toegankelijke folder die aan de hand van enkele getuigenissen en portretten een beeld schept over wat er nu speelt op de Josaphat-site.

Laat deze folder een reden zijn eens een kijkje te nemen ter plekke! Op zondag en woensdagnamiddag zijn er  verschillende mensen aanwezig, je bent altijd welkom om een handje toe te steken, te picknicken, een babbeltje te slaan, of gewoon te komen genieten van de rust en de natuur!