Stap mee uit kernenergie - Levensduur oude kerncentrales verlengen is géén optie

Het is hoog tijd om een sterk signaal te geven dat de kernuitstap nu eindelijk concreet moet worden. De politieke discussie ligt NU op tafel. De kernramp in Japan maakt eens te meer duidelijk: we moetendringend af van kernenergie. De Belgische milieuorganisaties roepen de komende Belgische regering alvast op om de wet op de kernuitstap vanaf 2015 te respecteren en om resoluut werk te maken van een 100% hernieuwbare toekomst. Teken de petitie! Want kernenergie is niét veilig!

Waarom geen kernenergie?

Kernenergie is gevaarlijk. Een ernstige ramp kan nooit worden uitgesloten.

* Er is geen veilige oplossing voor het eeuwig stralende radioactief afval.

* Kernenergie is overbodig want de alternatieven zijn beschikbaar. Het is een kwestie van keuzes maken.

* Kernenergie werkt de verspreiding van atoomwapens in de hand.

Is hernieuwbare energie een waardig alternatief?

JA, want het is de enige garantie op een duurzame en veilige energietoekomst

JA, want de uitbouw ervan betekent een enorme boost voor economie en
werkgelegenheid

Teken hier de petitie Stop & Go