"Wetstraat nog steeds vooral een project voor de promotoren"

Persbericht

Morgen 22 mei buigt de overlegcommissie van de Stad Brussel zich over de tweede versie van de Gezoneerde Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GGSV) voor het stadsproject Wet (Wetstraat). De eerste versie werd grondig aangepast een impactstudie die er onder onder druk van verschillende verenigingen, waaronder Bral, was gekomen. 

Diezelfde verenigingen – verenigd in Coördinatie Brussel-Europa[1]- dienen nu opnieuw een uitgebreid bezwaarschrift in. In haar conclusies legt de Coördinatie de nadruk op het op verschillende vlakken onvolledig karakter van de impactstudie:

  • mobiliteit: hoe verantwoord is deze belangrijke verdichting zonder dat een voorafgaandelijk en  operationeel mobiliteitsplan deze verdichting mogelijk maakt?
  • sociaaleconomisch : waarom nog nieuwe kantoren toelaten in een buurt met de hoogste kantoorleegstand van het Brussels Gewest?
  • vermindering van broeikasgassen: hoeveel tijd heeft de in het vooruitzicht gestelde ‘eco-wijk’ nodig om het totale energieverbruik te compenseren van zowel de afbraak als de heropbouw van de Wetstraat?
  • werfoverlast: wat betekent de verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte wanneer tegelijk de wijk voor de volgende 40 jaar een permanente en chaotische werf zal zijn?
  • huisvesting : hoe wordt de woningbouw aangemoedigd? Kantoortorens krijgen duidelijk prioriteit, zelfs op het kruispunt met de Etterbeeksesteenweg, die daardoor nog steeds letterlijk en figuurlijk in de schaduw van de Wetstraat blijft.

Zowat alle noodzakelijke parameters voor een geslaagde afbraak en heropbouw van de Wetstraat staan in het rood, de mogelijkheid van de Commissie om zijn uitbreiding te financieren inbegrepen. In afwachting van het einde van de crisis zal de GGSV in de Wetstraat noodgedwongen achter de feiten lopen wanneer promotoren projecten opzetten. Ze zal gebruikt worden als verantwoording voor de massaal afwijkende projecten in de Belliardstraat. In beide gevallen ten nadele van de Etterbeeksesteenweg die de autoriool van de Europese wijk dreigt te worden.  

Hoe geloofwaardig is deze nieuwe verordening - met zijn vele tekortkomingen – wanneer die al voorbarig en buiten zijn perimeter wordt toegepast voor projecten zoals Belview, Trebel of zelfs voor het Huis van de Europese Geschiedenis?

Lees het volledige bezwaarschrift als bijlage.

Contact :

IEB - Mathieu Sonck 0478 203 578

AQL - Marco Schmitt 0497 122 770

BRAL - Hilde Geens   0472 834 574

 

[1]    Association du quartier Léopold (AQL) en de Groupe d’Animation Quartier Nord-Est (GAQ) ondersteund door Inter-Environnement Bruxelles (IEB) en de Brusselse Raad voor het Leefmilieu (BRAL)