Als je mobiliteit bekijkt als hefboom voor een kwalitatieve stad, dan wordt het een belangrijke bouwsteen van een stadsproject. Dan kan het zorgen voor het broodnodige groen en een betere verdeling van de publieke ruimte.

BRAL juicht toe dat haar jarenlange strijd voor een zonale heffing vruchten afwerpt. Op naar minder autodruk en leefbare buurten! En eerlijk is eerlijk: hoe minder deze heffing opbrengt, hoe beter!

La Ville de Bruxelles a décidé de mettre définitivement au frigo le centre de congrès (NEO2). Et à notre avis, elle devrait faire suivre le même chemin au shopping center (NEO1).

Une première réaction des ONGs d’environnement et de la nature belges à la lecture de l’Accord du Gouvernement De Croo Ier