Bral en ]pyblik[ hertekenen Sint-Joost (fotoverslag)

Het fotoverslag vind je hieronder. De uitnodiging voor 16 juni ook. Een compleet verslag van de dag kunnen we (nog) niet geven

+++

Dromen van een duurzame stad

In het kader van de opleiding ]pyblik[ nodigt vzw Bral iedereen uit om samen na te denken over de toekomst van de straten en pleinen in de Liedekerkewijk in Sint-Joost. We willen de mogelijkheden bekijken die de publieke ruimte in de wijk heeft! Het team van het wijkcontract Liedekerke Duurzame Wijk zal deelnemen aan de verschillende acties die Bral organiseert, om hun toekomstige projecten rond publieke ruimte in het wijkcontract te verrijken.

Bral en ]pyblik[ naar een gedeeld concept omtrent publieke ruimte

Bral is een netwerk van bewonerscomités en geëngageerde Brusselaars die een leefbaar Brussel hoog in het vaandel dragen. Wij willen graag, met al diegenen die de stad dagelijks beleven, een experimentele oefening doen rond wat de publieke ruimte zou kunnen zijn. De publieke ruimte moet een nieuwe betekenis krijgen.

 

In dat kader werkt Bral sinds kort samen met de Brusselse architectuurscholen  La Cambre Horta en Sint-Lucas Architectuur,dieonder de noemer ]pyblik[ workshops organiseren rond de publieke ruimte voor administraties en ontwerpers. Op termijn hopen wij dat dit project bijdraagt tot het conceptuele denken en de interactie rond openbare ruimte tussen bewoners en ontwerpers.

De Gemeentestraat, een typisch Brusselse straat!

]pyblik[ bestudeert in haar workshop de publieke ruimte in Sint-Joost om en rond de Gemeentestraat. Deze straat is vooral interessant omdat het een ‘typisch Brusselse straat’ is: smal, veel passage en de auto is alomtegenwoordig. Het extraatje aan deze straat is dat ze in de vroegere bedding van de Maalbeek ligt.

Waar en wanneer?

We vertrekken op het Houwaertplein op donderdag 16 juni om 17uurop een wandeling door de wijk. Nadien spreken we af in GC Ten Noey, waar we ons verder over de ‘zwarte punten’ en de specifieke mogelijkheden van de wijk zullen buigen. We gaan op zoek naar alternatieven en oplossingen voor de pleinen en de straten in de wijk.

Inschrijven is gewenst bij Marianne Stevens op het nummer 02 217 56 33 of via marianne@bralvzw.be.

Alle ideeën worden verzameld en maken deel uit van het basismateriaal dat Bral doorgeeft aan de deelnemers van ]pyblik[ en dat op die manier deel uitmaakt van de workshop. Binnen dit kader is het belangrijk te weten dat het niet gaat om een concrete herinrichting maar wel dat de ideeën op langere termijn geïntegreerd wordt in denkpistes rond de openbare ruimte in het Brussels Gewest. Binnen het kader van het Wijkcontract Liedekerke zullen de ideeën wel als inspiratiebron gebruikt worden voor de toekomstige projecten!