Steun aan Brussels European Green Capital 2015? Ja, maar

Brussel is kandidaat om in 2015 de European Green Capital te worden. Bij BRAL waren we niet de enige die bij het horen van dit nieuws de wenkbrauwen fronsten. Hangt er Brussel bijvoorbeeld geen veroordeling van het Europees Hof boven het hoofd voor de uitstoot van fijn stof en stikstofdioxide? BRAL steunt wel degelijk de kandidatuur – die titel kan bepaalde overheden nog meer overtuigen van de ecologische uitdagingen waar we vandaag voor staan - maar wil de regering toch vooral aan enkele zaken herinneren.

Vooral op vlak van mobiliteit en luchtkwaliteit kun je Brussel vandaag bezwaarlijk een schoolvoorbeeld noemen. De regering is er in twee legislaturen niet in geslaagd om een (ambitieus) parkeerplan aan de gemeentes te verkopen. Het parkeerplan was een kans om te tonen dat het Gewest een wervende en gedurfde toekomstvisie op de mobiliteit heeft, maar de tegenkrachten waren nog te sterk, het politieke discours te zwak. Bral noemde het Gewestelijk Parkeerbeleidplan niet voor niets ‘de nagel aan de doodskist van het Iris II-plan’. Dat plan wil tegen 2018 het autoverkeer met 20 procent zien dalen. Zonder Parkeerbeleidplan is het Iris II-paln eigenlijk niets waard.

Ook concrete stappen voor de implementatie van een broodnodige stadstol nam de regering nog niet. Het draagvlak voor zo’n stadstol groeit (lees onze analyse: 1,2,3, ... stadstol! Het draagvlak groeit), maar laat ons eerlijk zijn: dat is vooral te dankzij middenveldorganisaties.

Dat Brussel als tweede van de 8 kandidaten wordt gekwalificeerd inzake luchtkwaliteit is dan ook verbazend en toont aan dat in het land der blinden éénoog koning is. Bij een iets grondigere lezing van de analyse van het selectiecomité (expert panel), wordt het snel duidelijk dat de kwalificering ook vaak gebeurt op basis van verwachte evolutie en gecreëerde doelstellingen, eerder dan wat er effectief op het terrein is veranderd.

Enkele voorbeelden:

To date Brussels has two consecutive urban transport plans (IRIS 1 and 2), the latest from 2010 which seeks to give priority to public transport, walking and cycling. There is an overall target to reduce car traffic by 20% from 2001 to 2018. A number of measures under this plan will also serve to improve the city air quality, including a rate charged per km for heavy vehicles in 2016.

Brussels has had ambitious climate policies in place since 2004, aiming to reduce CO2 emissions by 40 % per capita by 2025 (from 2005 baseline). The recently adopted (2013) Brussels Air, Climate and Energy code (COBRACE) aims to address energy, climate and air quality challenges simultaneously, defining a number of ambitious new standards for the future.

Over COBRACE heeft BRAL zich samen met Inter-Environnement Bruxelles (IEB) een jaar geleden al betrekkelijk enthousiast uitgelaten in een lijvige analyse, die we aan de regering overmaakten. Dat Wetboek Lucht-Klimaat-Energie is voor een groot stuk de omzetting van Europese richtlijnen en bulkt inderdaad van de ambities. Maar er staan ook een aantal interessante nieuwe beleidsinstrumenten in die de strijd tegen vervuiling en energieverspilling nieuw elan moeten geven. De evaluatie van milieuprestaties van gebouwen bijvoorbeeld, of de passiefnorm voor nieuwe gebouwen. Of het plan om het aantal parkeerplaatsen voor bedrijven te verminderen. Vooral die laatste maatregel is nodig, maar komt te laat om de IRIS II-doelstellingen te halen.

Bral steunt dus de kandidatuur van Brussel als Europese Hoofdstad, maar vraagt ook doorzettingskracht en concrete, ambitieuze en haalbare maatregelen om het aantal autoverplaatsingen effectief terug te dringen . Het zal vooral aan de volgende meerderheid in de Brusselse regering zijn om iedereen op één lijn te krijgen en een ambitieus beleid uit te stippelen en uit te voeren.