Thurn & Taxis-park zonder Thurn & Taxis

Het werd al van de daken geschreeuwd en je las het waarschijnlijk  ook al in de niet- gespecialiseerde pers: 2014 brengt ons  de eerste fase van het  Thurn & Taxis-park.  Muy bien. Voorlopig  gaat het over de inrichting van een stuk van de oude spoorwegbedding dat Thurn & Taxis met het Bockstaelplein linkt.  In een tweede  fase – normaliter in 2015 – wordt dan de herinrichting van die spoorwegbedding voortgezet. Een brug die dit slenkvormige park effectief verbindt met het Bockstaelplein zou de kers op de taart zijn. Beliris onderzoekt de zaak. Timing:  onduidelijk.

In het kader van wijkcontract Bockstael worden er echter alvast wat toegangen gepland. Jawel, er wordt hier zowaar gecoördineerd te werk gegaan.

Dé grote onbekende van dit park blijft Thurn & Taxis zelf.  De stad Brussel zit al jaren te zwoegen op een Bijzonder Bestemmingsplan (BBP) dat eindelijk eens de  krijtlijnen moet vastleggen voor de ontwikkeling van de site. Een zoveelste bewijs dat een gemeente echt niet het niveau is waarop zo iets moet geregeld worden. Als het Gewest het niet meer zou kunnen aanzien, heeft ze nochtans de wet aan haar zijde om de Stad van haar taak te ontlasten.

En de eigenaar van de site, hij ploegde voort.  De gesprekken met het Gewest slepen al jaren aan maar het ziet er naar uit dat hij de planning en het beheer van zijn terrein vooral zélf in handen wil houden.  Er is geen akkoord met Leefmilieu Brussel  wat betreft de voortzetting  van het  T&T-park op Thurn & Taxis zelf.  Hij liet wel al zelf plannen uittekenen. Wij zijn alvast zéér nieuwsgierig. Hoog tijd dat de kaarten op tafel worden gegooid.

Nog enkele hamvragen:  hoe zullen de toegangen eruitzien? Zullen de hekkens de hele dag open staan? Wordt er oprecht ingezet op een echte integratie in de buurt? En hoe breed of hoe smal wordt het park het nu echt aan de Havenlaan?

To be continued. Urgently!

Steyn Van Assche - stafmedewerker stedenbouw BRAL