Nieuw project Parking 58: eerbetoon aan de tijdsgeest

… van de jaren ’50. Nóg meer auto’s naar het centrum van Brussel zuigen en nog maar eens inzetten op kantoren kunnen we enkel een anachronisme noemen. Bovendien: 847 parkeerplaatsen vergunnen én tegelijkertijd uitzoeken hoe men de mobiliteit in de Vijfhoek wil organiseren, is de wereld op zijn kop. Wij zien de huidige plannen dan ook liefst afgevoerd of op z’n minst uitgesteld tot we het volledige mobiliteitsplan van de Stad Brussel kennen.

De eigenaar van deze parking / kantoorruimte uit de tijd van de wereldtentoonstelling, wil het huidige gebouw afbreken en vervangen door een nieuw complex met een parking van 847 plaatsen (nu 680), 29.917 m² kantoren (nu 25.729) en – nieuw! - 5.282 m² woningen (46 appartementen, nu 0). Ook de handelsfunctie zou terug hersteld worden (1.158 m²).

Gezien het te veel aan kantoren, de vele kantoren in de onmiddellijke nabijheid en de grote vraag naar woningen in het centrum, is het lage percentage woningen op z’n minst verrassend. Beter ontsloten door het openbaar kan je alvast moeilijk wonen. Ideaal voor mensen die zonder auto door het leven willen.

Op de overlegcommissie van de Stad Brussel van 19 november – waar BRAL samen met nog verschillende andere betrokken partijen aanwezig was om onze bezwaren op het project mee te geven - bleek dat de eigenaar bereid was het project aan te passen. Zo kon er blijkbaar nog gediscussieerd worden over het publieke karakter van de doorgang tussen Zwarte Lievevrouwstraat en de Hallenstraat. De doorsteek die er dus vroeger ook was. Ook over de locatie van de winkels viel er blijkbaar nog te praten.

Die plotse bereidwilligheid van de eigenaar vinden we vreemd, want beide vragen waren al gesteld op de vorige overlegcommissie en het project kon een jaar rijpen vooraleer opnieuw te worden voorgesteld. Die aanpassingen hadden ze dus al kunnen doorvoeren. In plaats daarvan riepen ze de overlegcommissie bijna op beide elementen op te nemen als voorwaarden bij de vergunning. Vreemde gang van zaken. Enigszins voorspelbaar kreeg de vergunning dan ook een positief advies op voorwaarde dat “de doorgang tussen Zwarte Lievevrouwenstraat en de Hallenstraat omgevormd wordt tot een publieke stadsgalerij” en dat er “ook aan de kant van de Kiekenmarkt ruimte moet zijn voor handelszaken”.

 

Mooi, maar au fond bleef het project echter ongewijzigd. Het is in strijd met de gewestelijke mobiliteitspolitiek  (- 20% auto’s) en hypothekeert het een harmonieuze ontwikkeling van het hypercentrum. De overlegcommissie gaf enkel nog maar een advies. Moge de gemachtigde ambtenaar van het Gewest er anders over denken.

Steyn Van Assche
Stafmedewerker BRAL