Persbericht: Comfortzone, niet comfortabel voor iedereen

Persbericht

De omgeving van de Grote Markt wordt door het gebruik van (bolle) kasseien minder toegankelijk voor fietsers en personen met beperkte mobiliteit.

Op 10 november 2009 leverde het Brussels Gewest (Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting) een bouwvergunning af voor de herinrichting van de Grote Markt en omgeving. Hierin wordt gesteld dat de werken enkel mogen aanvangen als de heraanleg gebeurt met (bolle) kasseien. Dit zowel op de straten met trottoirs als op de straten zonder trottoir (voetgangerszones). Dit was een grote teleurstelling voor vele zachte weggebruikers. Nochtans had de Stad Brussel er gekozen voor een heraanleg in gezaagde of platte kasseien. In hun bezwaarschrift en op de overlegcommissie hadden de fietsverenigingen Gracq en Fietsersbond voluit deze keuze ondersteund. De beslissing van het Brussels Gewest was dan ook een teleurstellende verrassing. Het gebruik van bolle kasseien heeft voor de zachte weggebruiker heel wat nadelen.

  • Bolle kasseien zijn minder comfortabel voor iedereen. Of het nu gaat om fietsers, voetgangers of rolstoelgebruikers.
    Langs 2 kanten loopt er een gewestelijke fietsroute door de comfortzone. Bolle kasseien hypothekeren niet alleen het comfort maar ook de reissnelheid van de fietsers op deze GFR.
    Voor fietsers zijn bolle kasseien niet enkel oncomfortabel maar ook gevaarlijk. Zeker bij regenweer gebeurt het wel eens dat een fietser uitglijdt op deze kasseien.
    Voor rolstoelgebruikers en andere personen met beperkte mobiliteit is het gebruik van (bolle) kasseien niet alleen gevaarlijk; het bemoeilijkt vele van deze mensen de betrokken zone te betreden. Het kan toch niet de bedoeling zijn van een comfortzone om een deel van de stad, het historisch centrum, moeilijk toegankelijk te maken voor sommigen?

 

oorspronkelijk ontwerp graag

Om al deze redenen vragen we aan de Brusselse regering om in dit dossier tussen te komen en het oorspronkelijke ontwerp om gezaagde straatstenen te leggen, te handhaven. We vragen ook aan de Stad Brussel om de bekomen stedenbouwkundige vergunning te laten aanpassen.

overleg graag

De gezaagde kasseien zijn een compromis tussen toegankelijkheid voor iedereen en eerbied voor de cultuur-historische waarde. (Hoewel fietsen op asfalt vlotter verloopt, begrijpen fietsers dat men in de binnenstad om cultuurhistorische redenen kiest voor een andere ondergrond. Maar niet volledig ten koste van toegankelijkheid en mobiliteit.)

In de toekomst zou een overleg tussen gebruikers (voetgangers, fietsers, minder validen) en de overheid, in het bijzonder met het Bestuur voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, Mobiel Brussel, aangewezen zijn voor beslissingen vallen in symbolisch belangrijke dossiers als deze. Deze gesprekken moeten er toe leiden dat een toekomstige aanpassing van de openbare ruimte zodanig gebeurt dat die een optimale toegankelijkheid voor voetgangers, fietsers en personen met beperkte mobiliteit toelaat.

 

Contact:

- Piet Van Meerbeek, Bral vzw | T 02 217 56 33 - 0478 999 707 | piet[a]bralvzw.be
- Roel De Cleen, Fietsersbond vzw Brussel | T 02 502 68 51 - 0486 306 604 | roel[a]fietsersbond.be

Persbericht van 25 februari 2010 i.s.m. Fietsersbond vzw Brussel, GRACQ & IEB asbl