Meilleure qualité d'air

La qualité de l'air à Bruxelles doit être améliorée. Ceci est une priorité pour BRAL. Les articles, les points de vues ou les actions à ce propos peuvent être trouvés ci-dessous.

BRAL recherche un·e collaborateur·rice Urbanisme et développement durable

Le collaborateur ou la collaboratrice conjugue un travail au sein du BRAL pour les pôles Urbanisme et Développement durable (50 %) et un rôle au sein du projet Innoviris « Super Terram » (50 %). 

Mobiliteit is niet als water. Deel 4 : het verdampingseffect

BRAL verkende het verdampingseffect van verkeer, het goede alter-ego van het aanzuigeffect. Een omvattende studie van Cairns en collega’s leert ons dat het ongewenste verkeer pas echt verdampt als het “warm” wordt op de weg.

Verkeer is geen water. Deel 3: reistijd winnen is een illusie

Als men ergens een nieuwe rijstrook aanlegt, komen er meer auto’s. Dat zogenaamde ‘aanzuigeffect’ hebben we uitgelegd in een vorig artikel. Maar beseft de overheid dat dan niet? En waar komt het aanzuigeffect vandaan?

Verkeer is geen water. Deel 2: het aanzuigeffect in verkeersmodellen

Vind jij het immer toenemende aantal auto’s ook welletjes? BRAL bestudeerde het aanzuigeffect van extra verkeersinfrastructuur. Plat gezegd: build it and they will come.

Verkeer is geen water. Deel 1: het aanzuigeffect

Vind jij het immer toenemende aantal auto’s ook welletjes? BRAL bestudeerde het aanzuigeffect van extra verkeersinfrastructuur. Plat gezegd: build it and they will come. Wat is ervan aan?

Het Andere Atelier Benchmarks

BRAL positioneert tijdens drie benchmark-sessies de situatie op het vlak van verkeersveiligheid in 2020 in Brussel ten opzichte van drie andere Europese steden die vision zero nastreven of reeds bereikt hebben: Parijs, Oslo en Berlijn.

CurieuzenAir : la plus grande enquête citoyenne jamais réalisée sur la qualité de l'air à Bruxelles

Saviez-vous que le BRAL travaille en coulisses à la plus grande recherche citoyenne jamais réalisée sur la qualité de l'air à Bruxelles ? À partir de la fin du mois de mai, tous les Bruxellesois.es pourront s’inscrire. 

Fake fotobooth klaagt nepreclame aan op Autosalon

BRAL was deze zaterdag met een fotobooth te vinden op het Autosalon. Deze actie kaderde in de #BoycottAutosalon-campagne.

Le logo du Bral abusé ...

Nous avons appris que quelqu’un est en train de distribuer des flyers au Quartier Européen, avec notre logo, ainsi que le logo du Gracq, celui de l’Arau et un logo hypothétique de Schone Lucht BXL Air Propre.

AirCasting Brussels: burgerwetenschap voor een betere lucht

Word burgerwetenschapper! Collectief leren en actie ondernemen, dat is het doel van AirCasting. Met sensoren meten we in real-time onze blootstelling aan vervuilde lucht, en geven antwoord op de vraag: waar en wanneer lopen we het meeste risico? 

Pages