Participation

Bruxelles déborde d’initiatives où de nouvelles formes de développement urbain, de participation, de l'économie ou de la mobilité sont testées. BRAL souhaite mettre en lumière ces dynamiques et les soutenir activement. Les articles, les actions ou les analyses à ce propos peuvent être trouvés ci-dessous.

Ceci n'est pas un openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek voor het stadion op parking C is die naam niet waardig. 

Piétonnier: let's talk!

Journée d'étude: "le piétonnier de Bruxelles: let’s talk!’" Présentations, discussions et débat.

Brusselaars gaan vollenbak voor hun stad

Een collectief opstarten, dat kan iedereen. Maar hou je het ook vol? BRAL heeft tips en kan je een jaar begeleiden. Onder voorwaarden :-) Kom met ons praten op 5 december. 

Nonchalance, onwetendheid of slechte wil?

Er staan weer veel openbare onderzoeken in onze BRALSELECTIE. Openbare onderzoeken mogen nooit voor meer dan de helft tijdens de zomervakantie lopen. Dat staat zo in de wet.

Het jaar van de Brusselaar

Twijfelen we nog over de komst van een megapark op T&T? Wat is er zo uniek aan de tientallen bewonersiniatieven die in Brussel als paddenstoelen uit de grond schieten? In “Het jaar van de Brusselaar” vind je de antwoorden.

Toekomstwijk op Josaphat?

Voor de eerste keer sinds lang kan Brussel een grote grondreserve vorm geven zonder rekening te moeten houden met de desiderata van een privé-promotor. Commons Josaphat vraagt om dit dan zeker wel te doen ism de Brusselaars. 

What the FAQ?!

Tu as sans doute déjà vu les affiches rouges écrites en petits caractères dans les rues de Bruxelles.: les avis d’enquêtes publiques et commissions de consultation. Récemment il y eu pas mal de modifications. What the FAQ

BRAL déclare l’indépendance de l’Etat Libre Selfcity

Op 14/11 nous déclarons l’indépendance de l’ Etat Libre Selfcity et nous ouvrons une ambassade!! Een week lang tonen we met een expo de bevolking, het binnenlands bestuur, de duurzame ontwikkeling en de buitenlandse betrekkingen van de Vrijstaat.

"Verse lucht voor democratie"

  • Veel debat over onze democratie en dus doet BRAL mee. In een opiniestuk voor De Standaard (24/9) schrijft Piet Van Meerbeek dat we ons niet moeten blindstaren op het parlement.

De loslater en de regisseur

De laatste jaren verliest het beleid greep op de samenleving. Grote projecten raken in het slop. Gelukkig springen bewonerscollectieven in het gat dat ontstaat door die afnemende bestuurskracht. 

Pages