Groene ruimte

PUBLICATION: L'impact sociétal de la nature en ville (rapport final de la Table Ronde)

Le contact avec la nature est d'une importance cruciale pour notre bien-être. L'une des conclusions des recherches et de la table ronde organisée par l'asbl Bral sur le sujet est que la verdurisation devrait figurer parmi les priorités de chaque projet de rénovation urbaine. Mais comment verduriser les quartiers centraux tout en évitant le phénomène de gentrification ? Une nouvelle publication du Bral nourrit cette réflexion.

PUBLICATION: L'impact sociétal de la nature en ville (rapport final de la Table Ronde)

Le contact avec la nature est d'une importance cruciale pour notre bien-être. L'une des conclusions de la table ronde organisée par le Bral sur le sujet est que la verdurisation devrait figurer parmi les priorités de la rénovation urbaine. 

Omwonenend Ninoofsepoort starten met aanleg park

Een hondertal buurtbewoners van de wijken rond de Ninoofsepoort zijn vorig weekend zelf begonnen met de aanleg van een park. Ze plantten er samen enkele kerstbomen en plaatsen een levensgroot zelfgefabriceerd werfbord, waarop ze zich afvragen of er na de verkiezingen van 2014 schot in de zaak zal komen? Een park aanleggen hoeft niet veel geld te kosten, zo luidt het, en daarom startten de bewoners alvast zelf met FASE 1 van de aanleg. Benieuwd wanneer het beleid zal volgen. BRAL steunt deze actie en pleit mee voor een snelle, efficiënte en duidelijke planning van de Ninoofsepoort en de Brusselse Kanaalzone in het algemeen.

"Beste Els, Beste Khadija,"

"Via deze brief willen we jullie laten weten dat we blij zijn. Jullie recente initiatieven rond groen in de stad vinden wij tof om te zien. De resolutie die jij, Khadija, samen met Mieke Vogels, ingediend hebt om te pleiten voor meer groen in de stad, en duidelijke monitoring van de hoeveelheid groen, daar lusten wij wel pap van. Maar weet je, ..." Bral schrijft een open brief aan Else Ampe en Khadija Zamouri van Open VLD. 

 

Interview | Buurtbewoners Ninoofsepoort: tussen droom en realiteit

Wonen aan de Ninoofsepoort is spannend. Het belangrijke kruispunt op de westelijke kleine ring langs het kanaal kampt met een heuse identiteitscrisis. Er liggen allerhande master- en andere plannen op tafel, maar bevoegdheidsversnippering en het blijvend gebrek aan een langetermijnvisie zorgt ervoor dat de ontwikkeling van dit gebied vooral stil staat. Of denkt David Leyssens daar anders over? Hij woont met zijn gezin in ‘Terrassen aan de Sluis” langs het kanaal en verzamelt al jaren bewoners in dit dichtbevolkt stuk Brussel rond de vraag voor een groot park.

Leven zonder vitamine G(roen)? Neen, dank u.

Veel politici en planners beschouwen groen nog als aangename decoratie van de stad. Mooi, sympathiek maar niet essentieel. Vergissing! 

A quoi ressemble le Parc Anspach dans les rêves des jeunes de BXl?

Les animatrices de la platform Jeunes Natuurlijk !  ont interrogé des jeunes du centre-ville de 2 maisons de jeunes, Le Toucan et Chicago. Pour eux, les espaces publics sont essentiels pour jouer, bouger, se défouler. Comment imaginent-ils le Boulevard Anspach ?

A quoi ressemble le Parc Anspach dans les rêves des jeunes de BXl?

Les animatrices de la platform Jeunes Natuurlijk !  ont interrogé des jeunes du centre-ville de 2 maisons de jeunes, Le Toucan et Chicago. Pour eux, les espaces publics sont essentiels pour jouer, bouger, se défouler. Comment imaginent-ils le Boulevard Anspach ?

Communiqué de presse: un débat public concernant le réaménagement des boulevards centraux s'impose d'urgence

Il est urgent que Bruxelles organise un débat public concernant l'axe qui relie les gares du Nord et du Midi. «La nouvelle majorité bruxelloise est en place depuis six mois: il est donc grand temps qu'elle nous présente quelque chose de concret», dit le BRAL à l'occasion du lancement de sa toute nouvelle publication bilingue 'ParcAnspachPark: des idées pour l’avenir des boulevards centraux à Bruxelles'. Pour le BRAL, le réaménagement des boulevards centraux doit faire partie d'un réseau de zones à mobilité réduite, implanté dans l'ensemble de la Région bruxelloise. Le boulevard Anspach doit, ce faisant, devenir une référence en ce qui concerne l'aménagement de l'espace public. Le BRAL appuie aussi le Pic Nic The Streets du 9 juin et y sera présent.

Persbericht: Snel publiek debat nodig over heraanleg centrale lanen

Il est urgent que Bruxelles organise un débat public concernant l'axe qui relie les gares du Nord et du Midi. «La nouvelle majorité bruxelloise est en place depuis six mois: il est donc grand temps qu'elle nous présente quelque chose de concret», dit le BRAL à l'occasion du lancement de sa toute nouvelle publication bilingue 'ParcAnspachPark: des idées pour l’avenir des boulevards centraux à Bruxelles'. Pour le BRAL, le réaménagement des boulevards centraux doit faire partie d'un réseau de zones à mobilité réduite, implanté dans l'ensemble de la Région bruxelloise. Le boulevard Anspach doit, ce faisant, devenir une référence en ce qui concerne l'aménagement de l'espace public. Le BRAL appuie aussi le Pic Nic The Streets du 9 juin et y sera présent.

Pages