Klimaat en energie

Nationaal Klimaat- en Energieplan: reageer! Maar wel met lange tanden

BRAL roept iedereen op om te reageren op het ontwerp van het nationaal energie- en klimaatplan. Ja, de vragen stellen teleur. Maar het is aan ons om de beleidsmakers in de juiste richting te duwen.

Conférence Jobs4Climate - samedi 7 juin

La Coalition Climat a lancé le 27 mars 2014 sa nouvelle campagne Jobs4Climate. Celle-ci pointe les avantages socio-économiques d’une politique climatique responsable. En l’occurrence, la Coalition Climat a chiffré que des investissements durables dans la rénovation des logements, l’énergie renouvelable, un réseau d’électricité intelligent et des transports respectueux de l’environnement permettraient de créer 60.000 emplois supplémentaires. Il s’agit donc d’investissements bénéfiques pour l’homme et l’environnement ! Ce message a été largement diffusé parmi les 70 organisations membres de la Coalition Climat. Des militantes et militants de ces 70 organisations se rassembleront le 7 juin pour préparer en Coalition un message fort pour le prochain gouvernement.

De groeidiscussie verhult het echte systeemdebat

Bart Sturtewagen - journalist bij de krant De Standaard - stelt in zijn gelijknamig stuk dat ‘de verleiding van geen groei’ een sirenenzang is : verleidelijk maar gevaarlijk (DS 12/10).  Voor hem is er geen twijfel: sociaal en economisch gezien kunnen we niet zonder groei. Vanuit een blind technologisch optimisme rekent hij er op dat de wetenschap ooit alle problemen inzake milieu en energie zal oplossen. Piet Van Meerkbeek van BRAL en Dirk Holemans reageerden op dit artikel met een opiniestuk (DS - 14/10)

Steun aan Brussels European Green Capital 2015? Ja, maar

Brussel is kandidaat om in 2015 de European Green Capital te worden. Bij BRAL waren we niet de enige die bij het horen van dit nieuws de wenkbrauwen fronsten. Hangt er Brussel bijvoorbeeld geen veroordeling van het Europees Hof boven het hoofd voor de uitstoot van fijn stof en stikstofdioxide? BRAL steunt wel degelijk de kandidatuur – die titel kan bepaalde overheden nog meer overtuigen van de ecologische uitdagingen waar we vandaag voor staan - maar wil de regering toch vooral aan enkele zaken herinneren.

Bral in The Bulletin on/over eco-housing

Onze eigenste stafmedewerker Piet Van Meerbeek geeft uitleg over het Brussels beleid inzake passiefbouw en lage energiewoningen in The Bulletin.  “People laughed at our suggestions of more ambition in energy performance only five years ago. That has completely changed. The time has come for low-energy housing in Belgium, as regional governments invest in lower energy consumption”, aldus Piet. Klik door voor het volledige artikel.

"Les revendications en matière de fiscalité environnementale"

Les quatre fédérations environnementales belges (Inter-Environnement Wallonie, le Bond Beter Leefmilieu, le Brusselse Raad voor het Leefmilieu et Inter-Environnement Bruxelles) ont mis leurs expertises en commun et réalisé un important travail d’analyse et de prospective qui a débouché sur onze propositions concrètes visant à verdir la fiscalité de notre pays. La mise en œuvre de ces mesures devrait non seulement générer des recettes supplémentaires mais aussi et surtout permettre d’amorcer la nécessaire transition économique répondant aux enjeux du changement climatique et à la raréfaction des matières premières. Elle devrait par ailleurs générer une réduction de coûts importants et souvent négligés dans l’évaluation des recettes et dépenses publiques, par exemple en matière de santé publique.

 

80 organisaties (incl. Bral) zeggen neen tegen kernenergie

 

Op 6 juli 2011 heeft het platform Stop and Go, dat intussen al 80 organisaties  vertegenwoordigt (waaronder Bral), een symbolische actie gevoerd bij de kerncentrale van Doel. De deelnemende organisaties plantten elk een windmolentje. Daarmee vragen ze om de wet op de kernuitstap te behouden en werk te maken van een gecoördineerde en gedragen langetermijnvisie voor een energiebeleid op basis van energiebesparing en hernieuwbare bronnen. 

Stap mee uit kernenergie - Levensduur oude kerncentrales verlengen is géén optie

Het is hoog tijd om een sterk signaal te geven dat de kernuitstap nu eindelijk concreet moet worden. De politieke discussie ligt NU op tafel. De kernramp in Japan maakt eens te meer duidelijk: we moeten dringend af van kernenergie. De Belgische milieuorganisaties roepen de komende Belgische regering alvast op om de wet op de kernuitstap vanaf 2015 te respecteren en om resoluut werk te maken van een 100% hernieuwbare toekomst. Teken de petitie! Want kernenergie is niét veilig!

Persbericht: Cancun 2010 - geloof hersteld maar nog veel werk

Na twee intense onderhandelingsweken, blijft het geloof in een globaal klimaatakkoord overeind. De milieubeweging is tevreden met dit bescheiden resultaat, maar benadrukt dat er nog zeer veel werk op de plank ligt. «Het vertrouwen in het multilateraal overleg onder de vleugels van de Verenigde Naties is gered, het klimaat echter nog lang niet », aldus An Lambrechts van Greenpeace. Lees het volledige persbericht, mee ondertekend door Bral, als bijlage.

Persbericht: Opschorting Brusselse energiepremies is paniekvoetbal

Vanaf vandaag is de energiepremie in het Brussels Gewest opgeschort. Bral heeft kritiek op het paniekvoetbal van de regering en pleit voor een langetermijnpolitiek in het Brussels energiebeleid. Bral schuift een aantal oplossingen naar voren.