Presse

Vous trouverez ici les communiqués de presse de Bral. Si vous souhaitez recevoir les communiqués dans votre mailbox, nous vous invitons à envoyer vos données à info@bral.brussels. Abonnez-vous également à notre newsletter BRALNEWS afin de recevoir les autres communications présentes sur notre site internet.

Persbericht: Gewest Brussel maakt plannen op maat van dubieuze immoprojecten in EU-wijk

Het Brussels Gewest heeft de Stad Brussel opgelegd om binnen een periode van 18 maanden een nieuw Bijzonder Bestemmingsplan (BBP) op te maken die twee dubieuze immoprojecten in de Europese wijk moet mogelijk maken.  Het gaat om de huizenblokken tussen de Belliardstraat, Etterbeeksesteenweg, Jacques de Lalaing- en Trierstraat. Volgens Coördinatie Europa, de samenwerking tussen de twee belangrijkste bewonerscomités uit de Europawijk ondersteund door BRAL en IEB, is dit BBP duidelijk op maat geschreven van twee immobiliënprojecten die een negatieve impact op de wijk zullen hebben. 

Parkeren in Brussel: “Werkgeversorganisatie BECI doet aan rampenberichtgeving”

De Brusselse Raad voor het Leefmilieu (Bral) weerlegt de rampenberichtgeving  van de Brusselse werkgeversorganisatie BECI over het plan van de Brusselse Regering om 25.000 overmatige parkeerplaatsen in kantoorgebouwen een andere bestemming te geven. De “vernietiging van 750 miljoen euro aan waarde in immobiliën”, berekende BECI vlug.  Ook Bral maakt zich zorgen, maar vooral over de gezondheid van de Brusselaars en de leefbaarheid van de stad.

Persbericht - Apero, expo en feest voor meer fruitbomen in de stad

Le 25 novembre le Bral vzw, Le Début Des Haricots asbl, la brasserie Cantillon et le café Moeder Lambic fêtent la première saison d’une vingtaine de griottiers de Schaerbeek qu’ils ont planté début 2012 sur la place Fontainas. Bral inaugure à cette occasion une exposition permanente sur la production alimentaire locale et la verdurisation du centre-ville, tandis que le brasseur bruxellois Cantillon offre un fût de kriek traditionnelle  dont les griottes de Schaerbeek sont un ingrédient essentiel, produit localement.  Cette bière, objet vivant du patrimoine, est brassée à un jet de noyau de nos jeunes grottiers publics.  On la déguste entre autres au café Moeder Lambic qui valorise des dizaines de brassins issus de notre terroir.

Persbericht: Ontwerpteam van 5 jonge Brusselaars wint Anspachparkwedstrijd

Hier soir a eu lieu la séance de clôture publique du concours d’idées sur l’aménagement du Parc Anspach lancé par le Bral en juillet 2012. Seize projets ont été présentés. Une équipe de cinq jeunes concepteurs bruxellois a remporté le prix du jury ainsi que le prix du public pour son projet « Anspachpark. Een groene draad door Brussel » (Le parc Anspach, une coulée verte au cœur de Bruxelles) et s’est vu remettre un diplôme des mains du président du jury Bernardo Secchi (Secchi & Viganò).

Communiqué de presse: Pas moins de 16 projets pour le concours d’idées sur l’aménagement du Parc Anspach

La semaine dernière, seize bureaux d’études et concepteurs individuels ont introduit un projet dans le cadre du concours d’idées sur l’aménagement d’un «Parc Anspach», du nom de l’autoroute urbaine qui, à Bruxelles, relie toujours la gare du Nord à la gare du Midi. En juillet dernier, le BRAL a lancé un appel à idées en vue de transformer le Boulevard Anspach en espace public vert et sans voiture. Tous les projets présentés seront exposés à partir du 2 octobre. Lors de la séance de clôture publique du 11 octobre, le président du jury Bernardo Secchi (Secchi et Viganò) remettra un prix au lauréat du concours. Le public peut également voter dès le 2/10 pour le prix du public à la page www.parcanspach.be.

Persbericht: Pro Winko – Gulden Vlies : ARAU, IEB en Bral vragen 30% sociale woningen en minder parkeerplaatsen

28 juni 2012 kwam het project van promotor Pro Winko op de overlegcommissie van de gemeente Elsene. Een project waarmee het braakliggende terrein aan de Guldenvlieslaan een invulling zou krijgen. Pro memori: het feit dat het terrein al een hele poos braak ligt, is het gevolg van de afbraak van een gemengd bouwblok (woningen & handelszaken) door de vorige eigenaar (Heron Plaza) en de verwikkelingen die daarop volgden.
 

Persbericht: Dossier Uplace: reactie Greenpeace, BBL en Bral op foutieve berichtgeving in de pers

Sommige Vlaamse media berichtten vorige vrijdag over Uplace en de juridische stappen die tegen de bouw van het shoppingcenter zijn gezet. Dat ging gepaard met foutieve informatie op verschillende punten. Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu en Bral vzw staan er op om die fouten recht te zetten. 

Persbericht: Schauvliege plooit voor privébelangen Uplace

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege kende een milieuvergunning toe aan het winkelcentrum Uplace. Milieuorganisaties Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu en BRAL vzw (Brusselse Raad voor het Leefmilieu) zijn verbolgen en vechten deze beslissing aan bij de Raad van State. “Schauvliege plooit voor privé-investeerder Uplace en ontloopt hiermee haar verantwoordelijkheid als milieuminister.”

Persbericht: “Interregionaal Platform tegen shoppingcenter NEO op de Heizel”

De 9 leden van het Interregionaal Platform voor een Duurzame Economie dienen formeel bezwaar in tegen de komst van een  shoppingcenter van 72.000 m² op de Heizelvlakte. Het megalomane project strookt niet met het huidige Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP), betekent een gevaar voor de bestaande handelskernen in Brussel en de Rand en gaat voor nog meer files en dus luchtverontreiniging zorgen op de Ring rond Brussel. Vandaag start het openbaar onderzoek voor een wijziging van het GBP.

Communiqué: Bral lanceert appel à projets “8m² for everybody!” (Week van de Mobiliteit)

Na het succes van vorig jaar lanceert Bral vzw dit jaar opnieuw de projectoproep voor de Brusselse Week van de Mobiliteit. Le Bral appelle à une autre utilisation des 8 m² destinées aux places de parking dans la ville. Le groupe bruxellois Jaune Toujours prête sa musique pour une vidéo destinée à rendre public l’appel à projets. Die video bevat beelden van enkele projecten van de vorige editie

Pages