PUBLICATIONS

Le BRAL émet 4 publications par an. Selon le sujet et l'objectif, ces publications concernent des dossiers élaborés, des prises de positions, ... mettant l'accent sur une question centrale ou un défi. L’ensemble de ces publications ainsi que les publications antérieures sont disponibles en ligne ci-dessous.

 » Veux-tu commander des copies papier? Contactez-nous via www.bral.brussels/contact.
 » Veux tu t’abonner pour recevoir les versions papier? En savoir plus sur l'abonnement via www.bral.brussels/abo.

Ci-dessous, tu trouveras aussi d’autres ressources de BRAL ainsi que toutes sortes de documents utiles, des études, des enquêtes, des communiqués de presse, des liens, etc... N’hésite pas non plus à venir nous rendre visite pour fouiller dans les archives de BRAL (40 ans d’histoire de la ville) ou dans notre bibliothèque.

Depuis sa fondation en 1976 jusqu'à 2014, BRAL a également publié le magazine ALERT. Tu peux consulter les archives de ce magazine via ce lien.

Edition spéciale - "Parc Anspach" - 32 pp. sur les boulevards centraux de Bruxelles

Anspach… Le boulevard traversant l’hyper-centre de Bruxelles évoque beaucoup d’associations: frontière entre est et ouest, mur, autoroute urbaine. Grandeur perdue et nuisance sonore. Artère,  pour le trafic routier. Et axe commerçant, plein de magasins sombres. C’est ce qu’en pensent beaucoup de gens.

PARC ANSPACH: Téléchargez la publication ici!

BRAL in de weer voor de Brusselse regering (Jaarverslag 2012)

Ook in 2012 gaven we weer volop onze steun aan de Brusselse regering. Vooral in het helpen verwezenlijken van haar doelstelling 20% minder auto’s door Brussel te laten rollen. Zo hielpen we ‘de picknickers’ de Anspachlaan autovrij te maken.

Jaarverslag 2011

Bral, voor sommigen een luis in de pels, voor anderen een steun of duw in de rug, een constructieve gesprekspartner en voor nog anderen een betweter. Zoveel mogelijk samen met wijkcomités of individuele Brusselaars die bij dossiers betrokken zijn, reageren we op officiële overlegmomenten, organiseren we zelf publieke debatmomenten of laten we onze stem horen. De grote stedenbouwkundige dossiers T&T, Heizel, N-O-Heembeek, RAC, etc... zijn daar mooie voorbeelden van. Maar er was meer, veel meer! We schreven onder meer een jaarverslag! Lees het hier.

"Les revendications en matière de fiscalité environnementale"

Les quatre fédérations environnementales belges (Inter-Environnement Wallonie, le Bond Beter Leefmilieu, le Brusselse Raad voor het Leefmilieu et Inter-Environnement Bruxelles) ont mis leurs expertises en commun et réalisé un important travail d’analyse et de prospective qui a débouché sur onze propositions concrètes visant à verdir la fiscalité de notre pays. La mise en œuvre de ces mesures devrait non seulement générer des recettes supplémentaires mais aussi et surtout permettre d’amorcer la nécessaire transition économique répondant aux enjeux du changement climatique et à la raréfaction des matières premières. Elle devrait par ailleurs générer une réduction de coûts importants et souvent négligés dans l’évaluation des recettes et dépenses publiques, par exemple en matière de santé publique.

 

Duurzaam en ten dienste van de Brusselaars? (2 jaar Picqué IV)

We zijn twee jaar na de gewestverkiezingen. Zes Brusselse partijen sloten kort daarna een ambitieus akkoord voor de regeerperiode tot 2014. Tijd voor een Bral-stand van zaken. Kan de Brusselse regering haar ambities waarmaken? Evolueert Brussel naar een – dixit het regeerakkoord - duurzame stad ten dienste van de Brusselaars? Of is het nog steeds ‘business as usual’?

Jaarverslag 2010

Het jaarverslag 2010. Bral neemt in 2010 de tijd om zichzelf onder de loep te nemen. We werken onze meerjarenplanning verder uit, nemen ons ledenbeleid onder de loep en starten de hervorming van onze communicatie. Veel intern werk aan de orde dus, maar ondertussen zetten we onze Brusselse activiteiten uiteraard niet stop! Bral is naar goeie gewoonte aanwezig op verschillende fronten. 

45 jaar Noordwijk / Quartier Nord online!

Op herhaalde vraag van velen (architecten, stedenbouwkundigen, sociale wetenschappers, geografen, journalisten, ambtenaren, beleidsverantwoordelijken...) en omdat het boek ''Le plan Manhattan ou que crèvent les expulsés' (1975)' al lang is uitgeput, besliste onze oud-voorzitter Albert Martens om dit werk op het internet te zetten, voor iedereen vrij toegankelijk. Het werd een website dat vanaf nu als grootste bron over de Noordwijk-saga geldt!

Gewestplan Brussel 1979

Het Brussels Gewestplan 1979 kwam tot stand in verwarrende omstandigheden. Een overzicht over de totstandkoming van het Gewestplan anno 1979 én de Bralstandpunten op 15 pagina’s in de publicatie hieronder. 

Cityvision:"Meer openbaar vervoer voor minder geld"

Mobiliteitsexperts en milieubewegingen hebben ambitieuze plannen voor ons openbaar vervoer. Baseline: vlottere en rechtstreekse verbindingen. Naam: Cityvision. Hieronder vindt u een stand van zaken van het debat omtrent Cityvision.

Interview: Vervoort / Verhellen

Rose-May, Wannes en Thomas van het platform TouT Publiek lieten het in het voorgaande interview duidelijk weten: ze zijn er niet gerust in.

Pages