PUBLICATIONS

Le BRAL émet 4 publications par an. Selon le sujet et l'objectif, ces publications concernent des dossiers élaborés, des prises de positions, ... mettant l'accent sur une question centrale ou un défi. L’ensemble de ces publications ainsi que les publications antérieures sont disponibles en ligne ci-dessous.

 » Veux-tu commander des copies papier? Contactez-nous via www.bral.brussels/contact.
 » Veux tu t’abonner pour recevoir les versions papier? En savoir plus sur l'abonnement via www.bral.brussels/abo.

Ci-dessous, tu trouveras aussi d’autres ressources de BRAL ainsi que toutes sortes de documents utiles, des études, des enquêtes, des communiqués de presse, des liens, etc... N’hésite pas non plus à venir nous rendre visite pour fouiller dans les archives de BRAL (40 ans d’histoire de la ville) ou dans notre bibliothèque.

Depuis sa fondation en 1976 jusqu'à 2014, BRAL a également publié le magazine ALERT. Tu peux consulter les archives de ce magazine via ce lien.

TouTPubliek : présentation

Depuis plusieurs années, des associations et des particuliers joignent leurs forces pour que ce dossier connaisse un dénouement heureux. Mais qui sont-ils ? Le moment est venu de braquer les projecteurs sur ces anonymes ! 

T&T: 25 jaar stadsstrijd

Het BBP voor Thurn & Taxis komt niet uit de lucht vallen. Sinds de site leeg kwam te staan, werden er plannen voor gemaakt en werd er strijd geleverd tegen die plannen.  Een overzicht en een eerste balans.  

Interview : Guido Vanderhulst

Si le patrimoine industriel de Tour & Taxis existe encore, c’est en grande partie au travail de Guido Vanderhulst qu’on le doit. Dans l’interview qui suit, il nous explique comme il s’y est pris.

Le Plan Particulier d’Affectation du Sol Tour & Taxis

Le PPAS, entré en vigueur le 3 mai 2017, définit le cadre légal régissant l’avenir du site. Il indique les limites de ce qui est autorisé. Le promoteur ne doit pas tout réaliser (ouf !), mais en a néanmoins le droit (zut !).

Tour & Taxis als hefboom

Thurn & Taxis werd meer dan een decennium geleden aangeduid als een « hefboomgebied » of een « gebied van hoofdstedelijk belang ».  BRAL zet op een rij waarom de site zo belangrijk is en waarom de buurt een hefboom kan gebruiken.  

Milieu en staatshervorming - nota van milieubeweging aan onderhandelaars 2010

De milieubeweging formuleert een aantal ideeën en voorstellen die passen in de hervorming van de staat. Download hier de volledige nota die we in augustus 2010 aan de regeringsonderhandelaars opstuurden.

Nota aanzuigeffect: Meer weginfrastructuur, (g)een goed idee? (Modal Shift)

Modal Shift, een platform verenigd voor een duurzame oplossing van de fileproblemen op de Brusselse ring (R0), publiceerde op 24 juni 2010 een nota die aantoont dat het uitbreiden van weginfrastructuur geen structurele oplossing biedt voor het fileproblemen, omdat er net meer verkeer wordt aangetrokken. Download de volledige nota hier.

Jaarverslag Bral 2009

Bral heeft hoegenaamd niet stil gezeten in 2009. Dit jaar stond natuurlijk in het teken van de gewestverkiezingen en de Staten-Generaal van Brussel. Wij hebben op verschillende manieren proberen te wegen op het regeerakkoord en afgaande op die tekst en op wat politici in de aanloop naar de verkiezingen zeiden, kunnen we zeggen dat dit toch wel enig effect heeft gehad. Maar er is meer: kijk maar naar alle concrete activiteiten die wij georganiseerd hebben rond onze thema's. In dit jaarverslag lees je ook meer over de specifieke structuur van Bral.

Thurn & Taxis: synthese-brochure (2004)

InTeresseert T&T u een ZIR*? (2004) - Deze publicatie bundelt kort en schematisch de feitelijke gegevens, randvoorwaarden, belangen en uitdagingen waarmee de toekomstige ontwikkelingen op Thurn & Taxis rekening moeten houden. - Cette publication offre, de manière brève et schématique, les faits, les conditions, les enjeux et les défis avec lesquels le développement futur de Tour & Taxis doit compter.

Bral-dossier: Een plan voor Brussel! Alles over het GPDO ofte het D-GewOP

Zonder kick-off event gingen in 2009 - begin 2010 de voorbereidingen van het nieuwe Gewestelijk Ontwikkelingsplan – nu het GPDO – van start. Dat plan gaat de krijtlijnen voor het Brussels beleid uitzetten voor de komende decennia. 

Pages